Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp hạng năng lực các Tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016.
Thứ ba, ngày 14/02/2017Bộ GTVT đã có Văn bản số 15515/BGTVT-CQLXD ngày 27/12/2016 yêu cầu các đơn vị Tư vấn, các Chủ đầu tư, các Tổng cục, Cục chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban QLDA khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT thực hiện công tác đánh giá xếp hạng các Tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016 và gửi hồ sơ, báo cáo về Cục QLXD & CL CTGT trước ngày 15/01/2017.

Tuy nhiên, hồ sơ của các đơn vị gửi Cục QLXD & CL CTGT về vẫn còn một số tồn tại, để có thể hoàn thành công tác đánh giá xếp hạng các Tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2016, Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA,... khẩn trương chỉ đạo các tổ chức Tư vấn thực hiện dự án do mình quản lý tiến hành kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ theo đúng biểu mẫu; gửi về Cục QLXD & CL CTGT trước ngày 20/02/2017 (sau thời hạn này sẽ không tiếp nhận bổ sung hồ sơ).

Chi tiết các tồn tại trong hồ sơ và danh sách các đơn vị cần phải bổ sung hồ sơ xem trong văn bản đính kèm.

 

Tin liên quan