Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hai dự án cao tốc qua Lâm Đồng bắt đầu giải phóng mặt bằng từ 2/9
Thứ năm, ngày 11/05/2023Thay vì triển khai vào quý IV, Lâm Đồng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục cao tốc Tân Phú - Liên Khương, bắt đầu GPMB từ ngày 2/9.

Tuyến cao tốc đầu tiên lên Tây Nguyên sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến Tân Phú - Bảo Lộc và cũng đã đề xuất Chính phủ một số vấn đề liên quan dự án. Từ ngày 15/5, tỉnh Lâm Đồng sẽ bắt đầu tổ chức cắm mốc trên toàn tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương và địa phương cũng đang cố gắng hoàn tất các thủ tục khác để sớm khởi công, tổ chức giải phóng mặt bằng từ ngày 2/9.
Các địa phương đã sẵn sàng

Theo báo cáo của UBND TP Bảo Lộc, tổng diện tích thu hồi đất toàn tuyến phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương là 106,341ha (chưa tính diện tích đường giao thông và suối do UBND các xã phường quản lý). Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 608 hộ. Trong đó, số hộ có nhà ở cấp 4 và nhà tạm bị thu hồi là 146 hộ.

Cụ thể, đoạn Tân Phú - Bảo Lộc diện tích đất phải thu hồi là hơn 75ha, số hộ bị ảnh hưởng là 446 hộ. Trong đó, số hộ có nhà ở cấp 4 và nhà tạm bị thu hồi là 95 hộ. Đoạn Bảo Lộc - Liên Khương diện tích đất phải thu hồi là hơn 31ha, số hộ bị ảnh hưởng là 162 hộ. Trong đó, số hộ có nhà ở cấp 4 và nhà tạm bị thu hồi là 51 hộ. Hiện tại, TP Bảo Lộc cũng đã xác định quỹ đất để thực hiện tái định cư với tổng diện tích 235.237m2.

Đối với huyện Bảo Lâm, có 77,3ha phải thu hồi để thực hiện Dự án. Trong đó, có 33,4ha diện tích đất nông nghiệp của 100 hộ dân tại xã Lộc Tân; đất của các công ty, doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng trên địa bàn xã…

Còn tại huyện Đạ Tẻh, để phục vụ Dự án cao tốc, huyện Đạ Tẻh phải thu hồi 111,66ha đi qua các xã Đạ Kho, Đạ Pal và Triệu Hải. Trong đó, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 63,25ha và diện tích đất nông nghiệp là 48,41ha.

Theo rà soát, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đoạn qua địa bàn huyện Đạ Huoai có chiều dài tuyến là khoảng 14,5km, diện tích thu hồi khoảng 104ha. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất khoảng 75 hộ thuộc các xã Mađaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn và Phước Lộc.

Đại diện lãnh đạo các huyện có tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đi qua cho biết, chính quyền đang tích cực hoàn thiện công tác đề bù, để sẵn sàng giải phóng mặt bằng vào ngày 2/9 và bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến trong năm 2023.
Khẩn trương triển khai cắm mốc phân định ranh giới

Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban chịu trách nhiệm phối hợp cùng đơn vị tư vấn, các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương có Dự án cao tốc đi qua căn cứ vào mốc tọa độ đã được thiết lập để tiến hành cắm mốc phân định ranh giới diện tích thu hồi. Việc cắm mốc chi tiết phân định ranh giới diện tích thu hồi đất qua TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai phải được triển khai khẩn trương và hoàn thành trong tháng 5/2023 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét.

Cùng với việc cắm mốc phân định ranh giới, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng và đơn vị tư vấn tiến hành các bước xác định được phạm vi giải phóng mặt bằng để các địa phương và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh lập hồ sơ chấp thuận ranh giới, thu hồi đất. Qua đó, làm cơ sở cho việc đo đếm, lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ khởi công dự án.

Đối với vấn đề liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp, các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn đang khẩn trương lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh cục bộ chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tiến hành việc kiểm kê và chuẩn bị ngay các hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 3 loại rừng qua đất chuyên dùng giao thông, để tiến hành các bước đấu giá và khai thác, tận dụng cây rừng để giải phóng mặt bằng để khởi động dự án.

Ngày 10/5, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế hướng tuyến Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc để chỉ đạo công tác triển khai của địa phương và các đơn vị liên quan.
Ông Võ Ngọc Hiệp chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đơn vị tư vấn cùng các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phần việc tại Thông báo số 74 ngày 27/2/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Tập trung triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng phục vụ khởi công dự án đúng theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Ông Hiệp đề nghị đơn vị tư vấn và các sở, ngành của tỉnh cùng các địa phương liên quan cần điều chỉnh cục bộ một số vị trí làm sao để phù hợp, ít ảnh hưởng đến rừng tự nhiên nhất. Từ đó, cùng phối hợp tiến hành song song các bước để đảm bảo tiến độ, khởi công Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trước ngày 2/9/2023 tới đây như UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký thông báo.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan