Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hà Tĩnh chọn 42 mỏ làm nguồn vật liệu xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam
Thứ hai, ngày 09/05/2022Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất với Ban QLDA 6 và Ban QLDA Thăng Long (cùng Bộ GTVT) chọn 42 mỏ làm nguồn vật liệu xây dựng.

Trong số 42 mỏ có 16 mỏ đã hoàn thiện thủ tục cấp phép; 13 mỏ còn lại đang làm thủ tục hoàn thiện

Thông tin từ Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 (cùng Bộ GTVT) - chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ việc thi công cả 3 dự án thành phần cần 15,3 triệu m3 đất đắp, 1,09 triệu m3 cát các loại, 2,19 triệu m3 đá.
Theo tính toán, nhu cầu đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi là 3,9 triệu m3 đất đắp, 450 nghìn m3 cát các loại, 692 nghìn m3 đá; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng là 7,5 triệu m3 đất đắp, 456 nghìn m3 cát các loại, 1 triệu m3 đá; đoạn Vũng Áng - Bùng là 3,9 triệu m3 đất đắp, 184 nghìn m3 cát các loại, 496 nghìn m3 đá.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, Sở này đã phối hợp với các đơn vị, địa phương cùng 2 Ban QLDA của Bộ GTVT thống nhất lựa chọn 42 mỏ khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh quy hoạch làm nguồn vật liệu xây dựng thông thường.

Trong số 42 mỏ khoáng sản này có 16 mỏ đá xây dựng (tất cả đã được cấp giấy phép khai thác), 3 mỏ cát (2 mỏ đã cấp giấy phép khai thác, 1 mỏ nằm trong quy hoạch nhưng chưa cấp phép) và 23 mỏ đất san lấp (11 mỏ đã cấp giấy phép khai thác; 11 mỏ bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, chưa cấp phép khai thác; 1 mỏ đang đề nghị bổ sung quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030).

Sở TN&MT Hà Tĩnh đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có văn bản thống nhất nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án gửi Bộ GTVT làm cơ sở để triển khai, thực hiện các bước tiếp theo.

Tin liên quan