Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Góp ý Dự án

Mời nhà thầu nước ngoài sang thi công trị hằn lún được không?
Xin cám ơn ông đã có những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng các công trình giao thông. Về câu hỏi của ông, Cục QLXD có một số ý kiến như sau: Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe là một dạng hư hỏng kết cấu áo đường do ảnh hưởng của nhiệt độ cao và tải trọng nặng, đặc biệt là các nước khu vực nhiệt đới. Việc xử lý hằn lún vệt bánh xe là vấn đề rất phức tạp không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới, nguyên nhân xảy ra hiện tượng hằn lún vệt bánh xe có nguyên nhân khách quan (nhiệt độ, tải trọng xe, quy trình thi công …), nguyên nhân chủ quan do Nhà thầu thi công, máy móc thiết bị chưa đạt chuẩn .). Để khắc phục, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị chấn chỉnh công tác thi công, máy móc thi công để tăng cường chất lượng công trình. Ở Việt Nam trong các năm qua, một số dự án ODA có sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài đã thực hiện, hiện tượng hằn lún vệt bánh xe vẫn xảy ra (mặt cầu Thanh Trì, QL3 mới, Nội Bài - Lào Cai …). Hiện nay, trình độ, công nghệ thi công, máy móc thiết bị của một số Nhà thầu trong nước đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Nhiều đơn vị đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ, dây chuyền máy móc thiết bị thi công đồng bộ từ nước ngoài. Để khắc phục hiện tượng hằn lún vệt bánh xe, Bộ GTVT sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, giám sát quá trình thi công ngoài hiện trường, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia dự án. Ngoài ra, Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Bộ nghiên cứu điều chỉnh các quy trình, quy phạm có liên quan đến công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa; kiểm soát tải trọng xe; sử dụng các loại vật liệu, phụ gia mới … cho phù hợp với điều kiện Việt Nam để từng bước khắc phục hiện tượng hằn, lún vệt bánh xe.


Người gửi: Trần Hiếu (Cục QLXD & CL CTGT) (06/08/2015 - 14:12:40)Các góp ý Dự án khác