Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Góp ý Lĩnh vực khác

Góp ý xây dựng Website Cục QLXD
Ngoài các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp sáng ngày 31/7/2015, tôi xin đóng góp thêm một số nội dung sau: 1. Về danh mục các công trình, dự án: khi tổng hợp danh mục nên sắp xếp thứ tự theo thời gian hoàn thành của các dự án để thuận tiện cho việc theo dõi. Ví dụ như đối với danh mục các dự án trọng điểm đăng trên website hiện nay, các dự án đã hoàn thành trong giai đoạn 2010-2012 như cầu Thanh Trì, cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, Giẽ - Ninh Bình, Vành đai III Hà Nội giai đoạn 2 ... nên sắp xếp lại theo thứ tự thời gian hoàn thành. 2. Về tin hoạt động của Cục: đề nghị bổ sung thêm các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên 3. Về mục góp ý: ngoài các mục góp ý dự án, góp ý văn bản, đề nghị bổ sung thêm mục Góp ý các nội dung khác để thuận tiện cho việc cập nhật, trả lời .


Người gửi: Bùi Quang Thái (31/07/2015 - 14:21:08)Các góp ý Lĩnh vực khác khác