Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Góp ý Lĩnh vực khác

Góp ý Website của Cục
- Đề nghị Báo Giao thông và đồng chí Giáp điều chỉnh lại Website theo ý kiến của Cục trưởng. - Đối với mục điểm báo: Cần cập nhật các thông tin mới đầy đủ và kịp thời hơn.


Người gửi: Nguyễn Thanh Tịnh (01/08/2015 - 14:41:50)Các góp ý Lĩnh vực khác khác