Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Góp ý Văn bản

Góp ý dự thảo thay thế Quyết định 3085/QĐ-BGTVT.
Góp ý dự thảo thay thế Quyết định 3085/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 do Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Bộ GTVT quản lý.

Tải tệp đính kèm  
Người gửi: Quản trị (03/09/2015 - 14:49:38)Các góp ý Văn bản khác
    Chưa có góp ý nào khác