Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Giao địa phương làm cơ quan chủ quản dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
Thứ hai, ngày 27/06/2022Chính phủ quyết định giao địa phương làm cơ quan chủ quản các dự án thành phần dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1.

Theo lộ trình được phê duyệt, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2027 - Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1.
Theo phương án được duyệt, dự án có chiều dài tuyến khoảng 27,43 km. Điểm đầu giao với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điểm cuối giao với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Giai đoạn phân kỳ, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m, vận tốc khai thác 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là khoảng 5.886 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn dành cho dự án khoảng hơn 3.486 tỷ đồng, gồm vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT là hơn 2.282 tỷ đồng và vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 1.204 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2006 - 2030, dự án được bố trí khoảng gần 2.400 tỷ đồng trong nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định của pháp luật.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km16+000) có chiều dài khoảng 16 km thuộc tỉnh Đồng Tháp. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 (Km16+000 - Km27+430) có chiều dài khoảng 11,43 km thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.246 tỷ đồng.

Về cơ chế, chính sách thực hiện dự án, quyết định nêu rõ, dự án triển khai theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội.

Thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh sẽ được phân cấp làm cơ quan chủ quản các dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc.

Nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai dự án, Bộ GTVT được giao chịu trách nhiệm toàn diện đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và các thông tin trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; thực hiện kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

“Các cơ quan được giao chủ quản dự án thành phần nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong quá trình triển khai dự án thành phần; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tự theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và các bộ, ngành có liên quan trong quá trình triển khai dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ”, quyết định nêu.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan