Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Giảm giá cho dân gần trạm, dự án BOT vẫn có lãi
Thứ năm, ngày 10/08/2017Trong số 4 dự án đã được Bộ GTVT chấp thuận giảm giá cho người dân sống gần trạm BOT, 3 dự án vẫn đảm bảo doanh thu vượt phương án tài chính, thậm chí có trạm thu vượt 3-4 tỷ đồng/tháng.

Sau khi thực hiện giảm giá cho người dân quanh trạm, số thu của trạm Cầu Rác vẫn tăng so với số thu trong phương án tài chính gần 4 tỷ đồng/tháng

Thông tin từ Bộ GTVT, trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của UBND các tỉnh, thành phố và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, tính đến ngày 31/7/2017, Bộ GTVT đã xử lý bất cập về giá của 4 dự án BOT với tổng số 5 trạm thu giá, gồm: Dự án xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình (trạm Km42+730, QL6); Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Ql32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà (trạm Tam Nông Km67+300, QL32); Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP.Hà Tĩnh (trạm Cầu Rác); Dự án mở rộng QL1 đoạn Nam Bến Thủy đến tránh TP.Hà Tĩnh (trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2).

Đáng chú ý, trong số 4 dự án BOT (5 trạm thu giá) đã thực hiện giảm giá cho người dân quanh trạm thu theo chấp thuận của Bộ GTVT, doanh thu của 3 dự án BOT, gồm: Dự án Hòa Lạc – Hòa Bình, dự án QL32 và dự án BOT tuyến tránh TP.Hà Tĩnh vẫn vượt so với phương án tài chính của các dự án.

Cụ thể, trạm Km42+730, QL6 thực hiện giảm giá từ 1/1/2017, số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm bình quân 4.553 xe/tháng (giảm khoảng 296 triệu đồng/tháng so với số thu thực tế trước khi giảm), số thu sau giảm giá so với số thu theo phương án tài chính tăng khoảng 3,1 tỷ đồng/tháng.

Trạm Tam Nông Km67+300, QL32 thực hiện giảm giá từ 25/4/2017, số thu sau giảm giá so với số thu theo phương án tài chính của dự án tăng khoảng 315 triệu đồng/tháng.

Trạm Cầu Rác (Hà Tĩnh) thực hiện giảm giá từ 1/5/2017, số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm bình quân 1.531 xe/tháng (giảm khoảng 1,81 tỷ đồng/tháng so với số thu thực tế trước khi giảm), số thu sau giảm giá so với phương án tài chính tăng khoảng 3,86 tỷ đồng/tháng.

Trong khi đó, hai trạm Bến Thủy 1 và 2 hoàn vốn cho dự án tuyến tránh TP.Vinh và dự mở rộng QL1 đoạn Nam Bến Thủy đến tránh TP.Hà Tĩnh do Tập đoàn CIENCO4 làm nhà đầu tư đã thực hiện giảm giá cho người dân quanh trạm từ ngày 24/4/2017, bình quân số thu mỗi tháng sau giảm giá giảm khoảng 3,74 tỷ đồng/tháng so với số thu trong phương án tài chính. Cụ thể, từ ngày 1/5 – 30/6/2017, số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 là 334.484 lượt, số thu sau giảm giá so với số thu thực tế trước khi giảm giá khoảng 4,17 tỷ đồng/tháng, tương đương 13,46%.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan