Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Gia hạn tiến độ thực hiện gói thầu di dời đường điện cao thế 220kV và 500kV thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
Thứ năm, ngày 17/11/2016Bộ GTVT chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện gói thầu di dời đường điện cao thế 220kV và 500kV thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của VEC, cho phép gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu XLE.2- Thi công di dời đường điện cao thế 220kV đến ngày 31/10/2016; Gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu XLE.3- Thi công di dời đường điện cao thế 500kV đến ngày 30/9/2016.

Ngòai ra, Bộ yêu cầu VEC có trách nhiệm xác định cụ thể các khối lượng chậm tiến độ ứng với từng nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan khác nhau; trách nhiệm của Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra, Nhà thầu xây lắp,… làm cơ sở xử lý các nội dung liên quan theo quy định hợp đồng như: Phạt do vi phạm tiến độ hợp đồng; trách nhiệm bồi hoàn các thiệt hại do chậm tiến độ hợp đồng. 

Măt khác, Bộ yêu cầu VEC thỏa thuận, thống nhất với Nhà thầu để điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu nêu trên theo tiến độ đã được Bộ GTVT chấp thuận; Chỉ đạo các Nhà thầu, Tư vấn tập trung hoàn thành các gói thầu di dời, lắp đặt đường điện cao thế 220kV và 500kV đảm bảo đúng tiến độ đã được Bộ GTVT chấp thuận.

Phòng Công trình đường bộ 2

Tin liên quan