Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Gia hạn tiến độ thi công hạng mục đường đầu cầu Gia Phú thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL4E
Thứ tư, ngày 15/02/2017Bộ GTVT chấp thuận gia hạn tiến độ thi công hạng mục đường đầu cầu Gia Phú thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL4E đoạn Km0-Km44+600 (Bắc Ngầm - TP Lào Cai), tỉnh Lào Cai.    

Ảnh minh họa

Theo đó, để phù hợp với tình hình thực tế do công tác GPMB chậm so với tiến độ yêu cầu và nguồn vốn bố trí cho dự án không đủ theo kế hoạch. Bộ GTVT chấp thuận gia hạn tiến độ thi công hạng mục đường đầu cầu Gia Phú thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL4E đoạn Km0-Km44+600 (Bắc Ngầm - thành phố Lào Cai), tỉnh Lào Cai đến ngày 30/6/2017 như kiến nghị của Sở GTVT Lào Cai.

Đồng thời Bộ yêu cầu Sở GTVT Lào Cai tiếp tục làm việc với địa phương để giải quyết dứt điểm công tác GPMB, đồng thời chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn và các đơn vị có liên quan tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị… để thi công hoàn thành hạng mục đường đầu cầu Gia Phú theo tiến độ nêu trên. 

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan