Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Gấp rút chuẩn bị xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Thứ ba, ngày 12/06/2018Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được trình Bộ GTVT xem xét thẩm định để sớm triển khai.

Công nhân khảo sát địa chất tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiều 12/6, ông Hoàng Tuấn Khoát, Phó giám đốc Ban QLDA 7 cho biết đã báo cáo Bộ GTVT về các nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Tiến độ thực hiện Dự án cơ bản đảm bảo theo yêu cầu của Bộ GTVT trình báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) trong tháng 5/2018, (dự kiến phê duyệt trong tháng 7/2018).

Ông Phạm Quốc Huy, Quyền Trưởng phòng điều hành dự án 4, Ban QLDA 7 (phụ trách dự án) cho biết:  Hướng tuyến của dự án cơ bản bám theo quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện dự án từ năm 2010, nên có nhiều thay đổi liên quan về địa hình, công trình hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch của địa phương... cần phải điều tra, cập nhật bổ sung.

Đến nay, tư vấn thiết kế đã cơ bản hoàn thành hồ sơ báo cáo NCKT (chỉnh sửa theo ý kiến của Tư vấn thẩm tra và cập nhật ý kiến thỏa thuận về Dự án của các Bộ, ngành có liên quan và địa phương theo quy định hiện hành). Sau khi dự án được phê duyệt, Ban 7 sẽ triển khai các bước tiếp theo để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết là một dự án thành phần trong Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017. Điểm đầu tại Km 134, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Điểm cuối tại Km 235, khoảng Km 2+500 đường QL1 đi Ba Bàu, thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Chiều dài xây dựng khoảng 101km.

Nguồn vốn huy động theo hình thức BOT và ngân sách Nhà nước hỗ trợ 8.076 tỉ đồng gồm tiền giải phóng mặt bằng và kinh phí xây dựng. Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe, giải phóng mặt bằng gồm 42.215 m2 đất ở và hơn 6,6 triệu m2 đất vườn, đất ruộng, đất rừng cho cả giai đoạn 2 mở rộng hoàn chỉnh đường cao tốc 6 làn xe.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan