Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Dừng thực hiện công tác đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp
Thứ tư, ngày 17/01/2018Ngày 15/01/2018, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 475/BGTVT-CQLXD chỉ đạo việc dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả tực hiện, xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp từ năm 2017.

Nội dung chi tiết của Văn bản xem tại đây

Tin liên quan