Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Dự án BOT chỉ được chuyển nhượng khi hoàn thành xây dựng
Thứ ba, ngày 15/05/2018Nghị định 63/2018 quy định dự án PPP chỉ được chuyển nhượng khi hoàn thành cấu phần xây dựng.

Theo Nghị định 63/2018, dự án PPP chỉ được chuyển nhượng khi hoàn thành xây dựng - Ảnh: Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thực hiện bằng hình thức PPP, loại hợp đồng BOT đang trong quá trình xây dựng

Đây là quy định mới của Nghị định 63/2018 so với Nghị định 15/2015. Cụ thể, theo Nghị định 15  trước đây, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án cho bên cho vay hoặc nhà đầu tư khác. Nghĩa là nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác ngay cả trong thời gian đang xây dựng hoặc dự án đã hoàn thành đi vào  khai thác, vận hành.

Trong khi đó, Nghị định 63/2018 quy định việc chuyển nhượng dự án chặt chẽ hơn để gắn trách nhiệm của nhà đầu tư được lựa chọn, hạn chế việc chuyển nhượng dự án dẫn đến chậm tiến độ và nhiều hệ lụy khác. 

“Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án đã ký kết cho bên cho vay hoặc nhà đầu tư khác sau khi hoàn thành xây dựng công trình đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc sau khi chuyển sang giai đoạn vận hành đối với dự án không có cấu phần xây dựng”, Nghị định 63/2018 nêu rõ.

Bên cạnh đó, để giải quyết vướng mắc từ thực tiễn và thông lệ quốc tế, trong Nghị định 63/2018 đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án PPP so với quy định của Nghị định 15/2015.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan