Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đột phá trong việc quản lý giá thành xây dựng
Thứ tư, ngày 05/08/2015Theo Cục QLXD & CLCTGT, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ giá thành, tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư như: giao cho các đơn vị tư vấn lớn như TEDI, Tư vấn Trường Sơn, Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) tham gia vào công tác khảo sát, thiết kế, rà soát dự toán... đảm bảo quản lý thống nhất về chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời thành lập Hội đồng kiểm tra rà soát dự toán xây lắp, gồm cả các dự án BOT.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đến huyện Phù Ninh (Phú Thọ) thuộc phạm vi gói thầu A2 và A3 đều do Posco làm thầu chính - Ảnh: T.Phùng

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiến hành rà soát quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án; rà soát lựa chọn các giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm; rà soát, gia cường để kéo dài thời gian sử dụng của các cầu. 

Kết quả, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát để công bố 44 định mức và đang tiếp tục xây dựng 29 định mức tại các dự án Quốc lộ 1 và 34 định mức tại các dự án khác. Công tác đấu thầu đã được các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác đấu thầu, từng bước ngăn chặn tình trạng đấu thầu thiếu cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

Cụ thể, trong năm 2014, Bộ đã phê duyệt kết quả 121 gói thầu, giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 445,3 tỷ đồng (khoảng 1,58%). Công tác rà soát thiết kế, chiết giảm 5% theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ cũng đem lại những kết quả thuyết phục: đến hết quý I/2015 đã rà soát 47 dự án, kinh phí tiết giảm khoảng 39.492 tỷ đồng (trong đó năm 2014, đã rà soát 25 dự án, kinh phí tiết giảm khoảng 5.241 tỷ đồng). Bộ đã chỉ đạo tiếp tục rà soát đối với một số dự án khác và chỉ đạo không điều chỉnh dự án làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

T.M

 

Tin liên quan