Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đồng loạt tiến hành Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng ủy Cục
Thứ hai, ngày 16/03/2015Đến thời điểm này, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT đã tổ chức xong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đồng chí Trần Xuân Sanh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đến dự Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội các Chi bộ có các đồng chí: Đồng chí Trần Xuân Sanh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Dương Viết Roãn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục.
 
Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội các Chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ và Báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015; thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Cục đã đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao của các chi bộ rất nặng nề nhưng được sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy và ban Lãnh đạo Cục, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, các Chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Trần Xuân Sanh - Bí thư Đảng ủy đề nghị các Chi bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong nhiệm kỳ 2015-2017, tham mưu xử lý, giải quyết công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ, đúng với tinh thần chỉ đạo của Đảng bộ Bộ GTVT: “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”.

Đồng chí Dương Viết Roãn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng dự đại hội chi bộ công trình đường bộ 2.

Đại hội các chi bộ đã thông qua Nghị quyết của Đại hội, khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, phát huy thành tích, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; đoàn kết thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng các cấp, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với sự tín nhiệm cao của các Đảng viên, Đại hội các chi bộ đã bầu Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Danh sách cấp ủy các chi bộ như sau:

1. Chi bộ Văn phòng:
- Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh - Bí thư Chi bộ.

2. Chi bộ Pháp chế - Đấu thầu:
- Đ/c Lê Quyết Tiến - Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải - Phó bí thư Chi bộ.

3. Chi bộ Công trình đường bộ 1:
- Đ/c Nguyễn Tuấn Dinh - Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Hoàng Xuân Thắng - Phó bí thư Chi bộ.

4. Chi bộ Công trình đường bộ 2:
- Đ/c Phạm Đình Thiện - Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Trần Quốc Phòng - Phó bí thư Chi bộ.

5. Chi bộ Công trình đường bộ 3:
- Đ/c Bùi Quang Thái - Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Dương Ngọc Lân - Phó bí thư Chi bộ.

6. Chi bộ Công trình Hàng hải, hàng không và Đường thủy nội địa:
- Đ/c Ngô Sỹ Sáng - Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Nguyễn Huy Quang - Phó bí thư Chi bộ.

7. Chi bộ Chi cục tại TP. Hồ Chí Minh:
- Đ/c Đặng Trung Thành - Bí thư Chi bộ;
- Đ/c Dương Công Hoàng - Phó bí thư Chi bộ.

 8. Chi bộ phòng Tổng Hợp:
- Đ/c Thái Bá Thuy - Bí thư Chi bộ.

Theo Văn phòng Cục QLXD&CLCTGT

Tin liên quan