Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điều chỉnh tiến độ thi công và xử lý kỹ thuật gói thầu Xây dựng công trình nâng cấp QL37, Yên Bái
Thứ bảy, ngày 03/12/2016Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công và xử lý kỹ thuật gói thầu số 05: Xây dựng công trình nâng cấp QL37 đoạn Km315-Km330 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp QL37 đoạn Km280-Km340, tỉnh Yên Bái. 
      

Một đoạn trên tuyến QL37. Ảnh minh họa

Trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện gói thầu số 5: Xây dựng đoạn Km315-Km330 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp QL37 đoạn Km280-Km340, tỉnh Yên Bái đến ngày 30/4/2017 như kiến nghị của Sở GTVT Yên Bái.

Trong quá trình triển khai, Bộ yêu cầu Sở GTVT Yên Bái chịu trách nhiệm xác định, phân khai, bóc tách khối lượng các hạng mục công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thực hiện tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời kiểm tra, rà soát lại bảng tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu. Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn và các đơn vị có liên quan tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ đã cam kết.

Về việc điều chỉnh tăng độ dốc dọc đoạn từ Km332+600-Km332+800: Để hạn chế giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết kế độ dốc dọc như đề xuất của Sở GTVT Yên Bái. Yêu cầu Sở GTVT Yên Bái chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, địa chất, điều kiện GPMB… của đoạn tuyến nêu trên để thiết kế độ dốc dọc cho phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan