Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điều chỉnh thiết kế nút giao IGS Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5
Thứ năm, ngày 17/11/2016Bộ GTVT thống nhất điều chỉnh thiết kế nút giao IGS, vị trí Km4+790 và thi công theo mặt đường hiện trạng đoạn Km4+840 – Km4+955, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức Hợp đồng BOT.
                                      

Ảnh minh họa

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 theo hình thức Hợp đồng BOT qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31/12/2016. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng phạm vi nút giao IGS, đoạn tuyến Km4+840 – Km4+955 và vị trí Km4+790 vẫn chưa hoàn thành. 

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu, Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh thiết kế nút giao IGS, vị trí điều chỉnh phạm vi vuốt nối giữa nhánh trái với nhánh phải tại Km4+790 và thi công theo mặt đường hiện trạng đoạn Km4+840 – Km4+955 của dự án theo kiến nghị của Ủy ban Nhân dân Bắc Ninh.

Trên cơ sở các nội dung thống nhất tại mục 1, Bộ yêu cầu Công ty Cổ phần BOT 38 chỉ đạo Tư vấn và các đơn vị liên quan triển khai thiết kế BVTC để tiến hành thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở triển khai thi công ngay đáp ứng tiến độ yêu cầu; lưu ý thiết kế đầy đủ vạch sơn, biển báo, hệ thống an toàn giao thông theo quy định đảm bảo tuyệt đối an toàn, không gây ùn tắc giao thông.

 Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan