Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điều chỉnh thiết kế giao cắt giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với đường ĐH409
Thứ ba, ngày 13/12/2016Bộ Giao thông vận tải chấp thuận điều chỉnh thiết kế giao cắt giữa đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với đường ĐH409 thuộc gói thầu số 1, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của VEC và đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng cho phép bổ sung cống chui dân sinh khẩu độ BxH=2x(5,5x4,5)m tại vị trí giao cắt đường ĐH409 hiện trạng (Km5+737 đường cao tốc) phù hợp với quy hoạch giao thông huyện Hòa Vang đến năm 2030 do UBND thành phố phê duyệt.

Đồng thời chấp thuận giữ nguyên cống chui khẩu độ BxH = (5x3,5)m tại Km5+725 đã thi công, bổ sung vuốt nối từ cống chui đã xây dựng về hai phía đường ĐH409 và đường BTXM hiện trạng dưới cầu Tây Tịnh; đồng thời không đầu tư xây dựng đường dân sinh dưới cầu Tây Tịnh.

Kinh phí bổ sung cho các nội dung công việc nêu trên được lấy từ nguồn dự phòng phí của gói thầu số 1, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu VEC có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện các nội dung đề nghị của Cục QLXD & CL CTGT và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định trong nước và hướng dẫn của nhà tài trợ; căn cứ cơ chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư được Bộ GTVT ban hành và văn bản của Bộ GTVT triển khai các nội dung công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án.

Rà soát lại quá trình triển khai thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công,… công trình cầu ORB00b (Km5+632,5) và cống chui dân sinh khẩu độ BxH = (5x3,5)m tại Km5+725 để xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan bao (nếu có) theo quy định.

Phòng Công trình đường bộ 2

Tin liên quan