Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điều chỉnh đất đắp bao và đất đắp lề đối với Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi
Thứ tư, ngày 30/11/2016Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh đất đắp bao và đất đắp lề đối với Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, cầu Năm Căn, cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau.
 

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương theo đề nghị của Ban QLDA đường HCM về việc trước mắt giữ nguyên hiện trạng đất đắp bao, đắp lề đối với các đoạn tuyến đã thi công tại các Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Dự án cầu Năm Căn dự án đường Hồ Chí Minh và cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau.

Trước khi triển khai các bước tiếp theo, nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu để thí nghiệm, tính toán lại các chỉ tiêu cơ lý của đất bao hiện trạng trên phạm vi toàn bộ các gói thầu của các dự án do một đơn vị độc lập với nhà thầu thực hiện để đánh giá được hiện trạng chung và đảm bảo mức độ tin cậy của số liệu tính toán. Đồng thời, trên cơ sở kết quả số liệu khảo sát, Tư vấn thiết kế có trách nhiệm rà soát tính toán, đề xuất giải pháp xử lý cụ thể cho từng đoạn, từng dự án. 

Ngoài ra, căn cứ giải pháp xử lý do tư vấn đưa ra, Bộ yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu thực hiện thi công thí điểm, xác định các chỉ tiêu để so sánh, đánh giá với giải pháp, tính toán của đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra, báo cáo Bộ GTVT chấp thuận trước khi triển khai thi công đại trà.

Chi cục phía Nam

Tin liên quan