Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán Dự án mở rộng QL1 đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh
Thứ tư, ngày 01/03/2017Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán Dự án mở rộng QL1 đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh.    

Ảnh minh họa

Theo đó, các nội dung kiến nghị của Sở GTVT Hà Tĩnh tại Văn bản nêu trên nằm trong phạm vi đầu tư của Dự án đang trong giai đoạn thực hiện, Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc Dự án mở rộng QL1 đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh (Km504+400 - Km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (Km514+800 - Km517+950), tỉnh Hà Tĩnh như đề xuất của Sở GTVT Hà Tĩnh. 

Đồng thời, Bộ cho phép đào thay đất thêm 50cm dưới đáy lớp K95 dày 50cm nền đường phạm vi mở rộng theo hồ sơ thiết kế do nền đất tự nhiên có độ ẩm cao, kết quả thí nghiệm không đáp ứng yêu cầu và đắp trả bằng cát hạt nhỏ lu lèn đạt độ chặt yêu cầu đối với đoạn Km505+800 - Km506+010 và Km509+020 - Km509+060.

Cho phép không tận dụng đất đào khuôn dưới nền đường mở rộng để đắp đất K95 do kết quả thí nghiệm và xác nhận hiện trường không đảm bảo chất lượng.

Bổ sung gia cường nền móng rãnh dọc đối với đoạn Km509+150 - Km509+300 bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25cọc/m2 do gặp nền địa chất yếu.

Điều chỉnh hướng thoát nước dọc đoạn Km506+538 - Km507+375 cho phù hợp với thực tế hiện trường và giảm khối lượng đào, đắp đất. 

Bổ sung van đóng, mở nước tại cửa xả rãnh dọc phía trái tuyến tại vị trí cầu Cày để vận hành vào mùa lũ, ngăn nước chảy ngược từ sông vào hệ thống cống dọc và chảy tràn ra đường.

Cho phép dịch chuyển cống ngang từ lý trình Km508+030 về Km508+200 để giảm khối lượng đào đắp; đồng thời điều chỉnh hệ thống thoát nước dọc đoạn Km507+980 - Km508+200 phía phải tuyến từ cống tròn D1,25 sang rãnh hộp BxH = 0,6x(0,6-1,0)m, phía trái tuyến điều chỉnh khẩu độ cống từ D1,25m lên thành D1,5m để đảm bảo thoát nước.

Điều chỉnh xử lý nền đất yếu đoạn Km517+360 - Km517+520 sang đào bóc hữu cơ thông thường dày 50cm và đắp trả bằng đất K95 do sau khi đào bóc hữu cơ phát lộ địa chất ổn định.

Điều chỉnh chiều dày xử lý đất yếu đoạn Km514+700 - Km514+714,53 phía trái tuyến, Bắc cầu Phủ từ cao độ -2,51m thành -1,5m; đoạn Km514+793,79 - Km514+820 phía trái tuyến, Nam cầu Phủ từ cao độ -3,65m thành -1,5m (tại Km514+793,79) và -0,85m (tại Km514+820) do quá trình thi công sớm gặp lớp địa chất ổn định; đoạn Km514+820 - Km514+860 phía trái tuyến từ cao độ +2,57m thành +0,8m do quá trình thi công gặp lớp đất lẫn rác thải, sau đó đắp trả bằng cát và đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đối với cầu Cày, Bộ chấp thuận điều chỉnh thiết kế gia cố tứ nón, đường đầu cầu mố M1 bằng tường chắn bê tông cốt thép để đảm bảo bề rộng hoàn trả đường dân sinh tại Km507+870; đồng thời, bổ sung cọc ván thép thi công mố M1 để chống sạt lở đường dân sinh tại Km507+870; bổ sung cọc định vị kết hợp với thép tấm chống sạt lở trong quá trình thi công cống thoát nước dọc qua phạm vi mố và đường đầu cầu sau mố M2; khoan phá dỡ bê tông bệ mố cầu cũ tại vị trí cửa xả thoát nước cầu Cày; 

Đối với cầu Phủ, chấp thuận điều chỉnh thiết kế gia cố tứ nón mố M1, M2 đảm bảo kết nối với tứ nón mố cầu Phủ cũ, phù hợp với thực tế hiện trường.

Đối với cầu Nga, Bộ yêu cầu bổ sung khoan đập cáp tại các vị trí cọc khoan nhồi M1.2, T1.2, T2.2 và M2.2 để phá dỡ cọc bê tông cầu cũ 25x25cm, với chiều sâu khoan đập là 20m; riêng đối với cọc khác giữ nguyên giải pháp khoan xoay như biện pháp thi công đã được duyệt.

Điều chỉnh GPC giữa đoạn Km508+086 - Km508+260 và Km508+380 - Km508+560 tại nút giao Km508+318 để đảm bảo đồng bộ bề rộng GPC giữa (Bgpc= 2m) trên toàn tuyến;  Điều chỉnh thiết kế hạng mục an toàn giao thông theo Quy chuẩn Quốc gia mới về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công trình và hoàn thành Dự án trước ngày 31/12/2016, Bộ GTVT giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán các hạng mục bổ sung nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được ủy quyền đảm bảo yếu tố kinh tế - kỹ thuật, tiết kiệm chi phí đầu tư và không vượt Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong quá trình thi công nếu còn các vấn đề nảy sinh điều chỉnh, bổ sung, Sở GTVT Hà Tĩnh khẩn trương báo cáo Bộ GTVT để xem xét, giải quyết không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn dự án.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan