Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án ĐTXD công trình hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia
Thứ năm, ngày 10/11/2016Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án ĐTXD công trình hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế.    

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục như đề xuất của Ban QLDA 4 và Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT. Cụ thể:

Đường giao QL1 với QL49B (của phía Bắc hầm Phước Tượng): Bổ sung vuốt nối nút giao giữa đường QL.49B cũ với tuyến đường dẫn phía Bắc hầm Phước Tượng cho phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác. 

Gói thầu XL01; XL02 (xây lắp hầm Phước Tượng và Phú Gia), bổ sung tường chắn taluy dương hai đầu hầm trần, vuông góc với đường theo phạm vi bê rộng quảng trường sát cửa hầm bằng bê tông cốt thép trước khi đắp đất gia cố mái taluy hầm trần của hầm Phước Tượng và Phú Gia để chống trôi đất trên mái taluy dương xuống quảng trường và tạo mỹ quan công trình; Bổ sung hệ thống điện, hệ thống PCCC, hệ thống chống sét nhà điều hành hầm Phước Tượng và Phú Gia theo yêu cầu của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế tại biên bản nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy ngày 12/7/2016.

Gói thầu XL06 (xây dựng Nhà điều hành, Trạm thu phí và các công trình phụ trợ), Điều chỉnh mở rộng vuốt nối nền mặt đường và xây ốp mái đoạn từ Km0+398,07 - Km0+480 phía trái tuyến để đảm bảo vuốt nối êm thuận trước khi vào trạm thu phí; Bổ sung tường chắn ta luy âm bằng bê tông thân tường cao 2m đoạn Km0+385 - Km0+389,5 phía trái tuyến cho phù hợp với địa hình thực tế, đảm bảo ổn định nền đường và bề rộng đường gom, giảm chi phí giải phóng mặt bằng; Điều chỉnh lề đường đoạn mặt đường bê tông xi măng trái và phải tuyến phần móng thi công theo vật liệu tương ứng của móng đường; phần mặt đổ bê tông M150 dày 15cm, tạo dốc ngang thoát nước ra ngoài; Bổ sung thiết bị dự phòng hệ thống thu phí một dừng 06 làn xe và hệ thống kiểm soát tải trong xe (Wim) trạm thu phí gồm thiết bị đọc mã vạch (02 bộ); Máy tính tại làn (02 bộ); Máy chủ CSDL hệ thống (darabasse server) (HDD3TB) (01 bộ); Switch công nghiệp làn xe & port điện 10/100Mbps (02 bộ); Switch công nghiệp làn xe 16 port điện 10/100Mbps, 2 port quang (01 bộ); Phần mềm Windows server cho máy chủ CSDL (01 bqsd).

Bộ yêu cầu Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu, tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung và thẩm định, phê duyệt trong bước thiết kế BVTC đối với các hạng mục điều chỉnh, bổ sung nêu trên để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ chung của dự án nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Ban QLDA 4 kiểm tra, rà soát việc thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên của Nhà đầu tư và chỉ đạo Nhà đầu tư cập nhật, bổ sung khối lượng, giá trị trước khi trình quyết toán công trình.

Phòng tổng hợp

Tin liên quan