Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đảm bảo ATGT trong thi công, nâng cấp QL217

Ngày 13/7/2015, Cục QLXD & CLCTGT đã có Công điện yêu các đơn vị phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường công trình dự án nâng cấp mạng lưới giao thông...

Tăng cường đảm bảo ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án, công trình giao thông

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thi công các dự án, công trình giao thông.