Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

10 dự án giao thông cấp bách đang triển khai thế nào?
Báo giao thông

10:10:00 13/01/2022

TCQM - Trong số 10 dự án đường bộ cấp bách, 7 dự án đã hoàn thành, 3 dự án có một số gói thầu phải điều chỉnh tiến độ...