Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Nhà thầu cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn gặp khó vì mỏ vật liệu
Báo giao thông

14:05:00 06/12/2023

TCQM - Nhiều mỏ vật liệu đất đắp được cấp phép thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, nhưng trên thực địa nhà thầu không thể ra mỏ được do người dân đòi hỏi giá bồi thường quá cao, hoặc có mỏ đường tiếp cận hạn chế dẫn đến không thể khai thác.