Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điểm danh 19 Sở GTVT bị nhắc nhở về chất lượng bảo trì đường bộ
Báo giao thông

08:15:00 17/08/2020

TCQM - Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản chấn chỉnh công tác bảo trì của 19 Sở GTVT địa phương...