Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Nhà đầu tư BOT Bắc Bình Định có "quỵt" tiền thi công?
Báo giao thông

15:00:00 09/05/2017

TCQM - Dù công trình đã hoàn thành, nhưng gần hai năm qua, nhà đầu tư không thanh toán khối lượng thi công cho nhà thầu.