Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hoàn thành mét thảm nhựa cuối, cán đích tuyến chính cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Báo giao thông

09:30:00 01/12/2022

TCQM - Những mét thảm BTN cuối cùng được hoàn thành, tuyến chính cao tốc Cam Lộ - La Sơn về đích đúng hẹn, theo chỉ đạo Bộ GTVT.