Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Loạt dự án ODA giao thông lo chậm tiến độ
Báo giao thông

10:15:00 29/05/2023

TCQM - Dù khối lượng đang bám sát kế hoạch, song nhiều dự án ODA giao thông vẫn lo trượt tiến độ giải ngân do vướng mặt bằng, nhà thầu lơ là thi công.