Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Trạm BOT tuyến tránh Cai Lậy hoàn thành trên 90%, chuẩn bị hoạt động
Báo giao thông

09:30:00 12/04/2021

TCQM - Dự án xây dựng trạm thu phí tuyến tránh Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến nay đạt trên 90% khối lượng thi công.