Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Gần 8.000 tỷ đồng làm 2,2km đường Hoàng Cầu-Voi Phục ở Hà Nội
Báo giao thông

10:35:00 29/12/2017

TCQM - Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) dài 2,2km với mức đầu tư 7.779 tỷ.