Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Điểm danh 5 dự án giao thông chậm trình quyết toán
Thứ năm, ngày 29/03/2018Trong quý I/2018, có 5 dự án giao thông chậm trình quyết toán, không đáp ứng kế hoạch đề ra của Bộ GTVT.

Dự án luồng sông Hậu do Ban QLDA Hàng hải làm đại diện chủ đầu tư là một trong 5 dự án chậm trình quyết toán trong quý I/2018

Tại hội nghị giao ban quý I/2018 của Bộ GTVT sáng nay (29/3), ông Đỗ Văn Quốc, Vụ trưởng vụ Tài chính cho biết, ngay từ đầu năm 2018, Bộ GTVT đã thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch lập, trình duyệt và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành cho các chủ đầu tư, ban QLDA để các đơn vị căn cứ thực hiện, làm tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các chủ đầu tư/ban QLDA về công tác quyết toán. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác quyết toán, hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

“Kết quả đến nay, các đơn vị đã lập và trình các cơ quan có thẩm quyền được 8 dự án với giá trị 15.330 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch của 3 tháng đầu năm và đạt 15% kế hoạch cả năm 2018 về số lượng dự án”, ông Quốc nói và biết, lũy kế từ trước đến nay, các đơn vị đã lập và trình quyết toán được 59 dự án BOT.

Về công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Bộ GTVT đã ban hành các quyết định giao kế hoạch thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2018 cho 8 đơn vị với tổng số 89 dự án, trong đó gồm 9 dự án BOT. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã duyệt được 7 dự án với giá trị duyệt là 1.015 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch của 3 tháng đầu năm 2018 và đạt 8% kế hoạch cả năm 2018 về số lượng dự án.

Ông Quốc cho biết thêm, công tác thẩm tra, chấp thuận quyết toán các dự án BOT đang theo đúng tiến độ. Hiện Bộ GTVT đang thực hiện thẩm tra 4 dự án BOT là tuyến tránh Sóc Trăng, đường Hồ Chí Minh đoạn QL32 đến Hương Nộn, Quốc lộ 26 và tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới để chấp thuận quyết toán trong tháng 4 và tháng 5. Lũy kế từ trước đến nay, các cơ quan thẩm quyền đã thỏa thuận quyết toán cơ bản được 55 dự án BOT.

“Công tác lập và trình duyệt quyết toán phần lớn các đơn vị đã quan tâm, nỗ lực hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên một số đơn vị vẫn còn chưa đáp ứng kế hoạch đề ra”, ông Quốc đánh giá và nêu rõ 5 dự án trình chậm quyết toán gồm: Dự án luồng sông Hậu của Ban QLDA Hàng hải, QL4E và QL279 của Sở GTVT Lào Cai, QL3 của Sở GTVT Bắc Kạn và dự án BOT tuyến tránh Cai Lậy của Ban QLDA8.

“Bên cạnh đó, các ban QLDA, Sở GTVT còn chậm thực hiện điều chỉnh giá của các dự án QL1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; các nhà đầu tư còn chậm hoàn thiện thủ tục, trình quyết toán các nội dung còn vướng mắc, tồn tại mặc dù Bộ GTVT đã có nhiều thông báo chỉ đạo và văn bản hướng dẫn thực hiện”, ông Quốc nói và cho biết thêm, các tiểu dự án GPMB thuộc trách nhiệm quyết toán của các địa phương, tuy nhiên, đến nay còn 31/62 dự án BOT và 17/27 dự án vốn ngân sách chưa được các địa phương phê duyệt quyết toán.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan