Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đề xuất bổ sung hai tuyến đường thủy ra Cù Lao Chàm
Thứ năm, ngày 21/09/2023Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung 2 tuyến đường thủy ra Cù Lao Chàm.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan để có cơ sở, nghiên cứu bổ sung tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trên theo đúng quy định của pháp luật (Ảnh minh họa).

Theo đó, cử tri đề nghị bổ sung tuyến đường thủy Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) - Đà Nẵng và tuyến Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) - Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo (Phụ lục 01) của Thông tư 24/2022 của Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch, liên kết vùng.
Bộ GTVT cho biết ngày 25/8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1080 điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ GTVT.

Trong đó, Bộ GTVT đã giao cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2022 ngày 13/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam và Thông tư số 16/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. Thời gian ban hành Thông tư dự kiến tháng 3/2024.

Đồng thời, để có cơ sở, nghiên cứu bổ sung tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế hoạt động vận tải thủy nội địa, hàng hải tại địa phương, Bộ GTVT đã có văn bản xin ý kiến UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan