Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Tháng 10/2017, chạy thử nghiệm đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Lãnh đạo Bộ GTVT dự lễ ra quân đầu năm Đinh Dậu của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016

Danh mục các đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2016.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thủy lực dẫn động xe đúc trong công nghệ thi công cầu đúc hẫng”

Trong số các công nghệ thi công cầu, công nghệ thi công hẫng có nhiều ưu điểm và được ứng dụng rộng rãi. Ở Việt Nam công nghệ này đã và đang được áp dụng rất phổ biến.