Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn
Thứ ba, ngày 20/12/2016Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn.
 

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban QLDA An toàn giao thông, Nhà đầu tư khẩn trương phê duyệt thiết kế kỹ thuật tuyến cao tốc; bàn giao hồ sơ thiết kế, tài liệu, mốc giới thu hồi đất cho địa phương để thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án.

Đồng thời phối hợp với các Sở, ban ngành và chính quyền địa phương các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng cho dự án; lập khung chính sách để Bộ Giao thông vận tải gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bộ yêu cầu các đơn vị có kế hoạch về vốn thực hiện cho dự án, trong đó ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuyển cho địa phương để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện khối lượng còn lại của hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1. Trong quá trình thi công, Ban QLDA An toàn giao thông, Nhà đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu lưu ý tổ chức giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người và các phương tiện trên tuyến, tránh ách tắc giao thông; sử dụng xe thi công đúng tải trọng theo quy định.

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan