Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án QL1 qua tỉnh Tiền Giang trước 31/3/2016
Thứ năm, ngày 25/02/2016Cục QLXD&CLCTGT yêu cầu các bên liên quan cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, huy động thiết bị vật tư, tài chính để tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án ĐTXD công trình Tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường QL1 đoạn qua TT. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ảnh minh họa

Cục QLXD đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban QLDA8, Công ty BOT và tinh thần cố gắng của các nhà thầu, các đơn vị liên quan nhằm đảm đảm bảo kế hoạch thông xe tạm tuyến tránh trong dịp Tết vừa qua. Tuy nhiên, khối lượng còn lại khá lớn, trong khi thời gian còn lại ít, công tác tập trung máy móc thiết bị, vật tư, đặc biệt là huy động tài chính của các gói thầu chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ; đến thời điểm hiện tại các gói thầu vẫn chưa triển khai thi công lại ngoài hiện trường. Công tác quản lý chất lượng vật liệu đầu vào, thi công các hạng mục tại các gói thầu chưa được kiểm soát chặt chẽ…

Để đảm bảo chất lượng thi công, hoàn thành các gói thầu trước 31/3/2016 như cam kết của nhà đầu tư, các bên liên quan cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, huy động thiết bị vật tư, tài chính để tập trung đẩy nhanh tiến độ. Do vậy, Cục QLXD yêu cầu các bên liên quan khẩn trương thực hiện một sô nội dung sau:

Về tiến độ thi công: Căn cứ mốc thời gian được thống nhất tại cuộc họp. Ban QLDA8, Công ty BOT chỉ đạo TVGS, các nhà thầu tiến hành lập lại tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục trước ngày 31/3/2016; lưu ý, tiến độ lập lại phải bao gồm công tác sửa chữa, thi công lại các đoạn đường, đầu cầu, cống, các hạng mục chưa đảm bảo chất lượng. 

Về chất lượng các hạng mục: các bên liên quan tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu để thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào thi công; về vật liệu đắp lề, TVGS khẩn trương tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Đối với các đoạn đường đầu cầu, cống, các hạng mục chưa đảm bảo chất lượng được thi công tạm để phục vụ thông xe tuyến tránh, tiến hành bóc bỏ, thi công, kiếm tra lại chất lượng từng công việc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi cho phép thi công các hạng mục kế tiếp.

Căn cứ vào kết quả kiểm định của đơn vị tư vấn kiểm định, Ban QLDA8, Công ty BOT yêu cầu các nhà thầu thi công lại các hạng mục không đảm bảo chất lượng; Tư vấn thiết kế quyết định phạm vi, khối lượng thực hiện để đảm bảo yêu cầu của hồ sơ thiết kế; Nghiêm khắc phê bình đơn vị TVGS do chưa kiểm soát tốt chất lượng vật liệu đầu vào, quản lý thi công các hạng mục; Ban QLDA8, Công ty BOT căn cứ vào hợp đồng, tiến hành xử lý theo quy định và báo cáo Bộ.

Đơn vị Tư vấn thiết kế có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra hiện trường thi công, thực hiện các nội dung về giám sát tác giả thiết kế, có văn bản báo cáo kịp thời cho Cục QLXD, Ban OLDA8, Chủ đầu tư các thiếu sót, sai phạm của nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác thi công hạng mục CPĐD, Cục yêu cầu các đơn vị tiến hành thảm thử và quyết định sơ đồ thi công theo quy định, lưu ý phải ra đá bằng máy rải; giao cho Cục QLXD và CL CTGT tiến hành kiểm tra công tác thảm thử của hạng mục này.

Đối với công tác thảm BTN: để đảm bảo tiến độ, yêu cầu các nhà thầu tiến hành ngay công tác thiết kế cấp phối, lựa chọn đoạn thi công thảm thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi triển khai thi công đại trà; đồng thời trước khi thi công thảm BTN phải kiểm tra lại cao độ lớp móng CPĐD để đảm bảo cao độ đường đỏ thiết kế; Giao cho Cục QLXD và CL CTGT căn cứ vào kết quả kiểm định, hồ sơ nghiệm thu các hạng mục, đối chiếu, rà soát và báo cáo Lãnh đạo Cục để kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu Công ty BOT, nhà thầu phối hợp với các cơ quan của địa phương, tiến hành đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao đầu, cuối tuyến tránh, các vị trí giao cắt với đường tỉnh, đường dân sinh, thực hiện đầy đủ các nội dung trong phương án đảm bảo giao thông đã được phê duyệt trong quá trình triển khai thi công; quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn giao thông để chỉ đạo, xử lý.

Chi cục phía Nam

Tin liên quan