Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn dư QL1 và Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên
Thứ hai, ngày 05/12/2016Bộ yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thủ tục giải ngân vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn dư QL1 và Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.    

Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ của Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2016, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án được Bộ Giao thông vận tải giao làm Chủ đầu tư, quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn dư của dự án QL1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tây Nguyên) tập trung hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện giải ngân nguồn vốn dư của dự án QL1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tây Nguyên).

Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc trong công tác GPMB, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm hoàn thành công tác GPMB. Trong quá trình thực hiện, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chủ động điều tiết kinh phí để chi trả, bàn giao mặt bằng phù hợp, kịp thời cho các đơn vị triển khai thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; báo cáo Bộ Giao thông vận tải trường hợp vượt thẩm quyền.

Đối với các dự án đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán theo quy định làm cơ sở triển khai thi công. Đối với dự án xây dựng QL12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo Tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự toán; trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt theo quy định; yêu cầu hoàn thành trước 30/11/2016.

Trên cơ sở thiết kế BVTC được duyệt, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lập tiến độ thi công tổng thể, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận làm cơ sở giám sát tiến độ thực hiện; đồng thời lập chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ theo đúng quy chế quy định tại Quyết định 1150/QĐ-BGTVT ngày 3/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ tiến độ thi công được chấp thuận, Bộ yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn huy động máy móc thiết bị, nhân lực; tập kết vật tư, vật liệu phù hợp. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc triển khai thi công của các đơn vị. Trường hợp tiến độ triển khai không đáp ứng, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án kịp thời đề xuất thay thế, bổ sung nhà thầu thi công để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ yêu cầu. 

Phòng Công trình đường bộ 1

Tin liên quan