Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đầu tư nâng cấp QL3B qua Lạng Sơn ngay khi bố trí được vốn
Thứ sáu, ngày 12/11/2021Bộ GTVT sẽ xem xét đầu tư nâng cấp, cải tạo QL3B qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi bố trí được nguồn vốn.

Một đoạn tuyến QL3B qua Lạng Sơn (ảnh internet)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về việc bố trí vốn đầu tư nâng cấp QL3B đoạn Km0+00 - Km61+700 và sửa chữa mở rộng mặt đường QL3B đoạn Km25 - Km33, tỉnh Lạng Sơn.
Bộ GTVT cho biết, hiện nay, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 cho Bộ GTVT còn hạn chế, chỉ đủ để tập trung trả nợ xây dựng cơ bản, bố trí vốn đối ứng các dự án ODA, đầu tư xây dựng các đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và một số tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, cấp bách phục vụ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng theo Nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

“Do đó, Bộ GTVT chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp QL3B đoạn Km0+00 - Km61+700 theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Bộ GTVT sẽ xem xét đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến trên khi bố trí vốn được nguồn vốn”, Bộ GTVT nêu rõ.

Liên quan đến kiến nghị sửa chữa mở rộng mặt đường đoạn Km25 - Km33, QL3B, Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc đầu tư sửa chữa đoạn tuyến trên là cần thiết.

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư sửa chữa nền, mặt đường rộng 5,5m từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2022 theo đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

Tin liên quan