Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đầu tư cầu Kênh Vàng bằng vốn ngân sách
Thứ ba, ngày 17/03/2020Bộ GTVT ủng hộ việc sớm đầu tư cầu Kênh Vàng, đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển KT-XH khu vực.

Bộ GTVT ủng hộ việc sớm đầu tư cầu Kênh Vàng và đường hai đầu cầu nối QL17 (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) với đường 397 (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh về việc đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường hai đầu cầu nối QL17 (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) với đường 397 (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bằng nguồn vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo Bộ GTVT, cầu Kênh Vàng nằm trên tuyến Tỉnh lộ 281 nối QL17 (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) với đường 397 (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) nên theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Giao thông đường bộ, công trình do địa phương quản lý, đầu tư. Bộ GTVT ủng hộ việc sớm đầu tư cầu Kênh Vàng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực như kiến nghị của cử tri.

"Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương nghiên cứu bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách địa phương để đầu tư cầu Kênh Vàng và thông báo đến cử tri được biết về tiến độ thực hiện đầu tư công trình”, Bộ GTVT cho biết.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan