Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Đầu tư 7.400 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng đường sắt năm 2023
Thứ hai, ngày 20/02/2023Năm 2023 có 6 dự án nâng cấp hạ tầng đường sắt dự kiến khởi công xây lắp, với tổng vốn hơn 7.400 tỷ đồng.

Năm 2023 sẽ khởi công 6 dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt. Ảnh: Thi công dự án nâng cấp đường sắt Nha Trang - Sài Gòn gói 7.000 tỷ

Thông tin từ Ban QLDA đường sắt, năm 2023 sẽ khởi công 5 dự án hạ tầng đường sắt nhóm B, nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, vốn ODA của Hàn Quốc.

Trong đó có 3 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM tại 3 đoạn: Hà Nội - Vinh, Vinh - Nha Trang, Nha Trang - Sài Gòn, thời gian dự kiến thực hiện trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025.
Mục tiêu các dự án là nhằm đảm bảo ATGT, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt; từng bước nâng cao năng lực thông qua, năng lực chuyên chở, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Vì vậy, 3 dự án này có thể coi là bước đầu tư tiếp theo của 4 dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM sử dụng nguồn vốn dự phòng của kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (gói 7.000 tỷ), nhằm phát huy hiệu quả đầu tư hơn nữa trên toàn tuyến.

Cụ thể, Dự án Nha Trang - Sài Gòn có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.098 tỷ đồng, trên chiều dài khoảng 411km, vừa được khởi công ngày 26/1/2023. Hai dự án còn lại là Dự án Hà Nội - Vinh có tổng mức đầu tư khoảng 811 tỷ đồng, trên tổng chiều dài dự án khoảng 319,202km; Dự án Vinh - Nha Trang có tổng mức đầu tư khoảng 1.189,9 tỷ đồng, trên tổng chiều dài khoảng 995,728km, dự kiến sẽ khởi công trong quý I/2023.

Hai dự án nhóm B khác là Dự án Cải tạo các ga đường sắt phía Bắc và Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống). Dự án ga có tổng mức đầu tư dự kiến 476 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án thực hiện cải tạo nâng cấp 3 ga hành khách và 4 ga hàng hóa, dự kiến khởi công trong quý I/2023.

Dự án cầu đường sắt Đuống có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.848 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước trung hạn 2021-2025. Dự án thực hiện nâng tĩnh không thông thuyền cầu, tách cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc. Dự kiến sẽ khởi công xây lắp vào giữa năm 2023.

Ban QLDA đường sắt cho biết, 5 dự án nhóm B này có thể coi là các dự án động lực trong giai đoạn 2021-2025, tạo động lực cho kỳ trung hạn sau.

Cùng đó, Ban cũng đang thực hiện đầu tư Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, mục tiêu đảm bảo an toàn, rút ngắn thời gian chạy tàu và nâng cao năng lực, chất lượng vận tải qua khu vực đèo trên chiều dài gần 7km. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.010,7 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA từ quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Hiện Ban đang hoàn tất các thủ tục, tiến tới ký hợp đồng xây lắp và dự kiến triển khai thi công các gói thầu XL-01, XL-02 vào quý 3/2023.

Tin liên quan