Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Danh sách định mức xây dựng công trình giao thông các dự án QL.20, cầu Cổ Chiên, Năm Căn
Thứ ba, ngày 21/05/2013Ngày 21/5/ 2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định giao kế hoạch xây dựng định mức xây dựng công trình giao thông gồm 35 định mức đối với các đự án QL.20, cầu Cổ Chiên, Năm Căn

Cầu Cổ Chiên (ảnh minh họa).

Trong đó, thực hiện trong năm 2013 là 9 định mức và trong năm 2014 -2015 là 26 định mức đối với các dự án QL.20, cầu Cổ Chiên, Năm Căn.

Nguồn vốn xây dựng được trích ra từ vốn các dự án cầu Năm Căn, vốn dự án khôi phục, cải tạo QL 20, vốn dự án xây dựng cầu Cổ Chiên.

Danh mục các định mức sửa đổi, bổ sung gồm: đóng cọc cừ Larsen bằng búa rung, cần cẩu; khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn với đất cấp 1 &2; sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ hệ khung dàn, sàn đạo; sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ…

Bộ giao Vụ khoa học công nghệ lập kế hoạch bố trí vốn sự nghiệp KHCN hàng năm để triển khai thực hiện xây dựng định mức theo kế hoạch.

Bộ giao các Vụ KHĐT, Tài chính cân đối và bố trí nguồn vốn để thực hiện xây dựng định mức.

Bộ giao  các Ban QLDA đường HCM, Ban QLDA 7 tổ chức lựa chọn tư vấn xây dựng định mức theo quy định, triển khai thực hiện theo kế hoạch và tổng hợp trình Bộ GTVT công bố áp dụng.

Ngoài ra, Bộ Giao viện chiến lược GTVT thực hiện xây dựng 6 định mức nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm. Các định mức còn lại, tùy thuộc tình hình thực tế các dự án sẽ được xem xét bổ sung vào kế hoạch năm 2014 hoặc 2015.

Danh sách các định mức sửa đổi, bổ sung xem tại đây

Quang Huy

Tin liên quan