Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đảm bảo giao thông và tài sản nhân dân trong triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL24, tỉnh Quảng Ngãi
Thứ hai, ngày 19/12/2016Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo giao thông và tài sản nhân dân trong triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL24, đoạn qua địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.      

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT  yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban QLDA 85, Tư vấn, Nhà thầu và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác, thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. 

Đồng thời, Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Ban QLDA 85, Tư vấn, Nhà thầu thi công rà soát lại biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt để điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân nơi dự án đi qua.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các nhà thầu thi tổ chức thi công dứt điểm từng đoạn tuyến, chấp hành triệt để các quy định về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Trong thời gian tới nếu trong phạm vi đoạn tuyến để xảy ra sự cố tai nạn giao thông do nguyên nhân vì biện pháp đảm bảo an toàn giao thông không đảm bảo thì người đứng đầu các Cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT, các tổ chức Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công sẽ không cho tham gia xây dựng công trình giao thông theo quy định. 

Phòng Công trình đường bộ 2

Tin liên quan