Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đảm bảo ATGT tại dự án sửa chữa cầu cũ trên QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp
Thứ sáu, ngày 08/04/2016Cục QLXD và CLCTGT yêu cầu các đơn vị đảm bảo ATGT theo đúng quy trình tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì công trình tại dự án sửa chữa cầu cũ trên QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Ảnh minh họa

Cục QLXD và CLCTGT đã nhận được văn bản của Công ty TNHH BOT cần Thơ - Phụng Hiệp về việc sửa chữa cầu cũ và công tác đảm bảo an toàn giao thông tại Dự án mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp để có cơ sở tham mưu Lãnh đạo Bộ GTVT xem xét quyết định, Cục QLXD và CL CTGT đề nghị Ban Quản lý dự án 1, Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thực hiện các nội dung như sau:

Ban Quản lý dự án 1 rà soát, kiểm tra các nội dung báo cáo của Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tại văn bản nêu trên; đồng thời có ý kiến đề xuất gửi Bộ GTVT (qua Cục QLXD và CL CTGT).

Trong thời gian chờ Bộ GTVT xem xét quyết định Phương án sửa chữa, Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp phải thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông theo đúng Quy trình tổ chức quản lý, khai thác và bảo trì công trình đã đượcTổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận, có giải pháp xử lý bù lún tạm thời đối với đường đầu cầu Đất Sét.

Ngoài ra, Cục yêu cầu Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ GTVT nếu để xảy ra tình trạng mất ATGT trên tuyến.

Chi cục phía Nam

 

Tin liên quan