Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Đã rà soát được 47 dự án với kinh phí tiết giảm ước tính gần 40 tỷ đồng
Thứ ba, ngày 24/03/2015 

Tính đến tháng 3/2015, Cục QLXD&CLCTGT đã rà soát được 47 dự án, thực hiện các giải pháp tiết giảm kinh phí đầu tư với kinh phí tiết giảm ước tính khoảng 39.492 tỷ đồng.

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành giai đoạn 1 (ảnh minh họa).

Cụ thể, các dự án đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh gồm 8 dự án, kinh phí tiết giảm đưa về mặt bằng tại thời điểm áp dựng các giải pháp điểu chỉnh là 16.915 tỷ đồng.

Các dự án đã rà soát điều chỉnh, đang hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh dự án, chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh gồm 7 dự án: kinh phí tiết giảm ước tính là 19.277 tỷ đồng.

Các dự án trong giai đoạn đề xuất, nghiên cứu lập dự án gồm 2 dự án: kinh phí tiết giảm ước tính là 1.642 tỷ đồng.

Các dự án được hội đồng đánh giá tình trạng khai thác của các cầu kiểm tra, rà soát: kinh phí tiết giảm ước tình là: 1.531 tỷ đồng.

Rà soát phân kỳ đầu tư, kinh phí ước tính giảm khoảng 14.163 tỷ đồng. Trong đó, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan: phân kỳ đầu tư, giảm quy mô mặt cắt ngang, kinh phí ước tính giảm khoảng 9.287 tỷ đồng.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: phân kỳ đầu tư các nút giao Vành đai III, tỉnh lộ 390, tỉnh lộ 392; phân kỳ đầu tư kết cấu mặt đường… kinh phí ước tính giảm khoảng 3000 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Dốc Xây  - TP. Thanh Hóa: phân kỳ đầu tư Tiểu dự án 3, kinh phí ước tính giảm khoảng 153 tỷ đồng.

Đối với các dự án rà soát quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh phí ước tính giảm khoảng 12.339 tỷ đồng.

Điểm hình như dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành: điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang, điều chỉnh vận tốc thiết kế từ 120km/h xuống 80 – 100km/h… kinh phí ước tính giảm khoảng 2.789 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang, điều chỉnh vận tốc thiết kế từ 120km/h xuống 80 – 100km/h… kinh phí ước tính giảm khoảng 2.372 tỷ đồng.

Dự án kênh Chợ Gạo: điều chỉnh bề rộng buồng thông thuyền từ 80m xuống 55m, kinh phí ước tính giảm khoảng 3.737 tỷ đồng.

Dự án xây cầu Mỹ lợi: điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang từ 16m xuống 12m, kinh phí ước tình giảm khoảng 201 tỷ đồng.

Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả: điều chỉnh quy mô phù hợp với điều kiện thực tế, giảm khoảng 2.100 tỷ. Điều chỉnh dự án mở rộng QL.1 đoạn TP. Thanh Hóa-Diễn Châu, 2 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, đoạn qua tỉnh Bình Thuận vốn TPCP kinh phí ước tính giảm khoảng 309 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án rà soát lựa chọn các giải pháp thiết kế hợp lý tiết kiệm, kinh phí ước tính giảm khoảng 11.332 tỷ đồng.

Rà soát, đánh giá tình trạng khai thác của các cầu đang khai thác sử dụng để gia cường, tận dụng, kinh phí ước tính giảm khoảng 1531 tỷ đồng.

Rà soát phân kỳ thời gian đầu tư, kinh phí ước tính giảm khoảng 14.163 tỷ đồng.

Kiểm định, gia cường để kéo dài thời hạn khai thác của các cầu: Kinh phí ước tính giảm khoảng 1.658 tỷ đồng.

Rà soát lựa chọn các giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm: Kinh phí ước tính giảm khoảng 11.332 tỷ đồng.

PV

Tin liên quan