Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Cuối năm, hoàn thành 6 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh
Thứ hai, ngày 13/08/2018Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, từ nay đến cuối năm 2018, Bộ GTVT sẽ hoàn thành 6 đoạn tuyến thuộc dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 gồm: 66/77,8km La Sơn - Túy Loan; Năm Căn - Đất Mũi, Chơn Thành - Đức Hòa, Ngân Sơn - Nà Phặc, Chợ Mới - Chợ Chu, và đường dẫn cầu Bình Ca.

Dự kiến, cuối năm nay, 66km dự án BT La Sơn - Túy Loan sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác

Từ nay đến cuối năm 2018, 6 đoạn tuyến thuộc dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh sẽ đưa vào khai thác. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, tuyến đường vẫn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với Quốc hội khi chưa thể nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô hai làn xe vào năm 2020...

6 đoạn tuyến sắp hoàn thành

Nằm trong dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới (Bắc Kạn) - ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang), đoạn Chợ Mới - Chợ Chu dài 17km (TMĐT 926 tỷ đồng) sử dụng nguồn vốn TPCP còn dư của dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên được khởi công cuối tháng 10/2016, đến nay đã hoàn thành hơn 98% sản lượng hợp đồng (16,3/17km). Phần còn lại do vướng mặt bằng và xử lý sụt trượt mới phát sinh.

“Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với địa phương để sớm bàn giao nốt mặt bằng cho các nhà thầu thi công. Dự kiến, toàn bộ đoạn tuyến Chợ Mới - Chợ Chu sẽ hoàn thành trước 30/9”, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nói.

Liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh, trong báo cáo giám sát gửi đến Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT rà soát, tổng hợp tất cả những đoạn tuyến thuộc các dự án thành phần của dự án đường Hồ Chí Minh chưa được triển khai đầu tư, báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét, bố trí cân đối nguồn vốn phù hợp cho các dự án trong thời gian tới, đảm bảo tiến độ nối thông tuyến vào năm 2020 theo Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội.

Một dự án khác thuộc đường Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn TPCP còn dư triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc. Công trình có chiều dài 11,3km (TMĐT 640,18 tỷ đồng) được triển khai thi công từ đầu năm 2017, đến nay đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 10/11,3km, với sản lượng thực hiện đạt hơn 90% hợp đồng. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang chỉ đạo các nhà thầu và các đơn vị liên quan xử lý sụt trượt, dự kiến đoạn tuyến sẽ hoàn thành toàn bộ trước 30/9.

Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, từ nay đến cuối năm 2018, Bộ GTVT sẽ hoàn thành 6 đoạn tuyến thuộc dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 gồm: 66/77,8km La Sơn - Túy Loan; Năm Căn - Đất Mũi, Chơn Thành - Đức Hòa, Ngân Sơn - Nà Phặc, Chợ Mới - Chợ Chu, và đường dẫn cầu Bình Ca.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm 2018, đơn vị sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của 3 công trình khác thuộc dự án đường Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn TPCP gồm: Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, Năm Căn - Đất Mũi và đường dẫn cầu Bình Ca. Bên cạnh đó, một công trình trọng điểm thực hiện bằng hình thức BT do Ban QLDA làm đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là La Sơn - Túy Loan cũng sẽ thông xe vào cuối năm nay đối với những đoạn không còn vướng mặt bằng (khoảng 66km).

“Dự án có chiều dài 77,8km, tổng mức đầu tư khoảng 11.485 tỷ đồng. Hiện nay, dự án còn vướng khoảng 11,8km mặt bằng, trong đó, đoạn Hòa Liên - Túy Loan qua địa phận TP Đà Nẵng còn vướng khoảng 10,2km. Đối với những đoạn đã có mặt bằng từ Km0 - Km66. Đoạn này mới được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai bổ sung cuối năm 2016. Sản lượng thực tế hiện đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng, dự kiến thông xe vào cuối năm 2018”, ông Hoàng nói và cho biết, các đoạn tuyến của đường Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng cho các khu vực dự án đi qua.

Cấp thiết bố trí vốn, chuyển hình thức đầu tư để thông tuyến

Theo Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội, đến năm 2020 sẽ hoàn thành các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô hai làn xe. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều đoạn tuyến thuộc đường Hồ Chí Minh đã có chủ trương đầu tư, nhưng vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện khiến mục tiêu thông toàn tuyến vào năm 2020 của Quốc hội khó trở thành hiện thực.

Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) cho biết, đến nay còn 3 dự án nằm trong danh mục các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh vào năm 2020 nhưng chưa được bố trí vốn gồm: Đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang) dài 30km, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, đầu tư bằng vốn TPCP; Phần còn lại của dự án Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận dài 55km, trong đó tận dụng QL61 là 17km, đầu tư xây dựng mới khoảng 38km, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng; Dự án Đoan Hùng - Chợ Bến dài 130km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng.

“Đối với đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn và phần còn lại của đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận, trường hợp không bố trí được vốn, đề nghị Bộ GTVT báo cáo Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho kéo dài thời gian hoàn thành giai đoạn 2 làn xe sau năm 2020”, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nói và cho biết, đoạn Đoan Hùng - Chợ Bến theo Nghị quyết 66/2013 của Quốc hội sẽ đầu tư bằng hình thức BOT. Tuy nhiên, do tổng mức đầu tư lớn nên dự án sẽ không khả thi khi kêu gọi đầu tư bằng BOT.

“Để có thể triển khai dự án đúng tiến độ, chúng tôi đã đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư đoạn này bằng nguồn vốn ngân sách, TPCP hoặc vốn ODA”, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nói.

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan