Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cục QLXD & CLCTGT tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ ba, ngày 07/07/2020Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD) thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý xây dựng và chất lượng công trình trong giai đoạn chuẩn bị dự án (trừ các dự án có sử dụng vốn ODA; vốn vay ưu đãi nước ngoài) và thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quản lý; thực hiện chức năng của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong phạm vi cả nước theo nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ GTVT. Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm ngành GTVT.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Cục QLXD luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ GTVT, trực tiếp đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể được phân công phụ trách Cục QLXD; đồng chí Lê Thanh Hà, ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ được phân công theo dõi, giúp đỡ Đảng bộ Cục QLXD hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đọc diễn văn khai mạc

Xác định lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Bộ GTVT, Cục QLXD đã tham gia góp ý, xây dựng 16 dự án Luật, 31 Nghị định, 95 Thông tư và 63 văn bản QPPL, trong đó đặc biệt các VBQPPL liên quan đến công tác quản lý ĐTXD; các văn bản liên quan đến phân cấp, ủy quyền cho trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý; Đề án đổi mới công tác quản lý đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực giao thông vận tải; điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục QLXD để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong 5 năm qua, Cục QLXD đã tiếp nhận và xử lý khoảng 57.700 văn bản từ hệ thống TCQM và hệ thống Sdoc; trình Bộ ban hành khoảng 30.600 văn bản và trực tiếp ban hành theo thẩm quyền khoảng 12.700 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động về quản lý chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng. Tham mưu Bộ các văn bản về xử lý các đơn vị có vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình giao thông trong quá trình triển khai dự án.  
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục QLXD & CL CTGT

Công tác quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng CTGT trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả tốt, trong 5 năm, đã khởi công 112 công trình và hoàn thành 230 công trình, dự án, trong đó nhiều công trình, dự án đã hoàn thành đáp ứng tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư, như: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cầu Cổ Chiên; cầu Hạc Trì; nút giao Ngã ba Huế…; dự án nâng cấp, mở rộng QL1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ; dự án đường HCM qua Tây Nguyên; cầu Vàm Cống; cầu Thịnh Long...

Đoàn chủ tịch

 Cục QLXD đã tham mưu Bộ GTVT các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng một số dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành, như các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án đầu tư xây dựng các cảng hàng không (Cảng hàng không Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất); cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long; cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; các dự án đường bộ và đường sắt cấp bách từ nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn.

Toàn thể đảng viên Cục QLXD & CL CTGT tham dự Đại hội Đảng bộ  Cục

Trong 5 năm (2015-2019), Cục đã tham mưu Bộ GTVT phê duyệt 778 quyết định, văn bản chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 425 quyết định, văn bản phê duyệt/chấp thuận hồ sơ mời thầu/khung tiêu chí các dự án; 677 văn bản, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật/tài chính và kết quả lựa chọn nhà thầu; đã thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của 533 gói thầu với tổng giá gói thầu/tổng giá trúng thầu là 31.021/29.598 tỷ đồng, tổng giá trị tiết kiệm là 1.423 tỷ đồng, tương đương 4,59%. 

Tham mưu cho Bộ GTVT ban hành nhiều chỉ thị, văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đấu thầu; đôn đốc triển khai đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, năm 2019 Bộ GTVT đã thực hiện áp dụng đấu thầu 726/1603 gói thầu (chiếm 45,3%), giá trị tương ứng là 4.308,5/14.504,4 tỷ đồng (22,9%), được Chính phủ đánh giá là một trong số các cơ quan dẫn đầu các bộ, ngành về số lượng và giá trị.
Đ/c Phạm Đình Thiện, Bí thư phòng QLXD 1 tham luận tại Đại hội

Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, với nhiệm vụ thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, Cục QLXD đã phối hợp với các cơ quan liên qua, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các dự án trọng điểm ngành GTVT. Đã hoàn thành các thủ tục để khởi công 8 dự án và 28 công trình/dự án thành phần, đồng thời hoàn thành 8 dự án và 88 công trình/dự án thành phần.

Tính riêng trong năm 2019, Bộ GTVT đã tập trung hoàn thành, khởi công xây dựng một số dự án lớn như: tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ giai đoạn 2; hầm Cù Mông thuộc tổ hợp hầm Đèo Cả; cầu Vàm Cống; Cảng Lạch Huyện; hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về giai đoạn 1 đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh dự án của một số dự án trọng điểm (2 dự án đường sắt đô thị Tp HCM); công tác GPMB, thiết kế, dự toán  11 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đã và đang được khẩn trương triển khai, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bên cạnh kết quả hoạt động chuyên môn, Ban chấp hành Đảng ủy Cục đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện của Đảng ủy Bộ GTVT, Đảng ủy Cục QLXD đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 8 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho hơn 400 lượt cán bộ, đảng viên; ban hành 8 chương trình hành động, 8 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII. Các nghị quyết của Đảng ủy Khối và Nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT, đảng ủy giao bí thư các chi bộ tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong các phiên họp thường kỳ, đồng thời giao ủy kiểm tra đảng ủy thông qua kế hoạch kiểm tra hằng năm của đảng ủy và UBKT để kiểm tra việc triển khai của các chi bộ. 

Đ/c Lê Quyết Tiến, Bí thư phòng PC_ĐT tham luận tại Đại hội

Đảng ủy thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc bản chất và tin tưởng vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ nói, viết và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phòng và chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo lức, lối sống; chủ động phòng, chống và đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.   

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 08/12/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Cục đã tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đảm bảo nội dung, thời gian, chất lượng và số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98%; 100% đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch theo yêu cầu.
Đ/c Nguyễn Tuấn Dinh, Bí thư phòng DAĐT 1, Chủ tịch Công đoàn tham luận tại Đại hội

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, Trong sinh hoạt cấp ủy đã duy trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình có hiệu quả; công tác cán bộ thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ, khách quan, đúng quy định từ việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá đến bố trí sử dụng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật được tăng cường và đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, hằng năm theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. 

Đảng uỷ Cục xác định Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 
Để triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả, đảng uỷ đã ban hành “Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức Cục QLXD”; đồng thời yêu cầu các chi bộ và đảng viên đăng ký một việc làm theo Bác, hằng năm thực hiện Hướng dẫn của đảng ủy cấp trên 100% cán bộ, đảng viên đã đăng ký một việc làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ được giao.
 
Qua học tập và làm theo, cán bộ, đảng viên Cục QLXD đã có những chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ Nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCS Đảng.
 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM được chú trọng; Quy chế dân chủ ngày càng được phát huy và đề cao, việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Quang Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Cục trưởng

Đảng ủy đang tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác quản lý đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực GTVT”. Theo đó các chi bộ đã được đổi tên phù hợp với tên các phòng tham mưu đã được Bộ GTVT phê duyệt. Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định. Rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020 và giới thiệu quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 thuộc Cục quản lý theo đúng trình tự và quy định của Đảng. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ theo đúng quy định của Đảng; bố trí, bổ nhiệm cán bộ diện Cục quản lý đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định; bổ sung quy hoạch 01 BCH; 01 BTV; 02 phó BT và BT; đưa ra ngoài quy hoạch 01 BTV; PBT, BT do chuyển công tác.
 
Ban hành nghị quyết điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cho 11 Lãnh đạo Cục và 30 cán bộ trưởng, phó phòng; đồng thời kết luận về tiêu chuẩn chính trị để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.
 
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng nắm và xem xét vấn đề chính trị hiện nay; xác minh, kết luận, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định.
Tặng hoa, chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác phát triển đảng viên được đảng ủy quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc và đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra (vượt 20%), đảng viên được kết nạp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và phát huy tốt, gương mẫu trước quần chúng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 06 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 09 đồng chí; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 06 đồng chí, đảng viên chuyển đi 19 đồng chí; cấp thẻ đảng viên mới cho 09 đồng chí; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí (đ/c Hiếu, đ/c Hoàng và đ/c Hiển).    

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị trong giai đoạn hiện nay, đảng ủy luôn quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tập trung làm tốt công tác thẩm định, xác nhận tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn cán bộ phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch theo phương châm chú trọng quản lý đầu vào là chính. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 126 - QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong toàn đảng bộ được triển khai đảm bảo theo đúng quy định, quy trình của Đảng và đạt kết quả tích cực, có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai nhiều văn bản mới, quan trọng của Đảng ủy và UBKT cấp trên, đặc biệt đã ban hành các quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật đảng của đảng ủy, quy trình công tác KTGS và kỷ luật Đảng của UBKT, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường giám sát chuyên đề. Trong nhiệm kỳ, đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 18 lượt tổ chức đảng và giám sát 20 tổ chức đảng, 27 đảng viên; UBKT Đảng ủy Cục đã kiểm tra 17 lượt tổ chức đảng và giám sát 16 tổ chức đảng, 24 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc kiểm tra, giám sát 58 đảng viên (100%); UBKT kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên. 
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác dân vận tới cán bộ, đoàn viên; đồng thời yêu cầu các chi bộ quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Thường xuyên chỉ đạo chuyên môn, rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị.

Cụ thể hóa trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan để tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của hội nghị cán bộ, công chức; tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

Tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, đã góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu hằng năm theo Nghị quyết của Đảng ủy; vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện. Phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức và người lao động, đặc biệt là Tết cổ truyền dân tộc và tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các cụ hưu trí.
 
Lãnh đạo Đoàn Thanh Niên triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ 2017-2020; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề  của Đảng ủy nhằm tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện (văn hóa nơi công sở: phát huy 4 xin 4 luôn; tích cực tham gia hiến máu nhân đạo…), trong nhiệm kỳ Chi đoàn Thanh niên đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.
Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công khai tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù Cục QLXD có gặp một số khó khăn nhất định, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCC, người lao động, Cục đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra.

Đảng uỷ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. Công tác chính trị tư tưởng được đảng bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức đảng và đơn vị; do đó nhiều giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy tích cực triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả. 
Đồng Nguyễn Thu Nga, Phó phòng PC-ĐT thành viên Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội

Công tác quy hoạch của đảng uỷ và chính quyền đã thực hiện nghiêm túc, minh bạch, Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và UBKT Đảng uỷ đã hoàn thành toàn bộ nội dung Chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức đảng và nâng cao trách nhiệm của người đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Các mặt hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều tiến bộ và hoạt động sôi nổi theo đúng chức năng nhiệm vụ, thực sự là cầu nối giữa đảng, chính quyền và đoàn thể. Đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động vẫn được giữ vững.   

Bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng của ngành GTVT; đẩy nhanh tiến trình đầu tư, đưa vào khai thác các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính. Cục QLXD xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp 2020-2025 trong mục tiêu chung của Bộ GTVT về “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ”, với mục tiêu tập trung triển khai, hoàn thành các dự án trọng điểm Ngành GTVT; đặc biệt là việc sớm hoàn thành đưa vào khai thác các dự án: Cát Linh – Hà Đông, dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đại 3 trên cao đoạn Nam Thăng Long - Mai Dịch, các dự án sử dụng vốn dư trung hạn 15.000 tỷ…; khởi công xây dựng các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; dự án sân bay Long Thành; cao tốc Mỹ Thuận – Cầm Thơ; 02 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hành không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất và các dự án được bố trí nguồn vốn triển khai trong trung hạn giai đoạn 2021-2025, từ đó xác định Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục”. 
         
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 
Cục QLXD &CLCTGT
 
Tin liên quan