Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Cục QLXD & CL CTGT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Thứ tư, ngày 06/01/2021Cục QLXD & CL CTGT thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày 04/01/2021, Cục QLXD & CL CTGT (Cục QLXD) ban hành Quyết định số 04/QĐ-CQLXD về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục QLXD và Thông báo số 01/TB-CQLXD ngày 04/01/2021 thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục QLXD.

Cụ thể tại thông báo số 01/TB-BGTVT ngày 04/01/2021 nêu rõ: 

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020 của Cục QLXD (Quyết định số 1925/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT); Quyết định số 267/QĐ-CQLXD ngày 03/12/2020 của Cục trưởng Cục QLXD về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 của Cục QLXD (sau đây viết tắt là Hội đồng thi), trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh và báo cáo của Hội đồng thi, Cục QLXD thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục QLXD như sau:

1. Kết quả thi vòng 1

Ngày 15/12/2020, tại Trụ sở Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải, Hội đồng thi đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính các môn: Kiến thức chung và ngoại ngữ (tiếng Anh). Kết quả thi vòng 1 như sau:

- 27 người có cả 02 bài thi đạt từ 50% số điểm trở lên, đủ điều kiện dự thi vòng 2.

- 12 người có bài thi đạt dưới 50% số điểm, không đủ điều kiện dự thi vòng 2.

2. Kết quả thi vòng 2

Ngày 25/12/2020, tại Trụ sở Cục QLXD, Hội đồng thi đã tổ chức thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn. Kết quả thi vòng 2 như sau:

- Số thí sinh trúng tuyển: 08 người.

- Số thí sinh không trúng tuyển: 17 người.

- Số thí sinh bỏ thi: 02 người.

(Kết quả cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

3. Đối với người trúng tuyển

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục QLXD để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm: 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; đồng thời xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b mục này.

b) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Cục QLXD (qua Văn phòng Cục). Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại điểm a mục này.

c) Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục trưởng Cục QLXD sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Cục QLXD phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Cục trưởng Cục QLXD sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Cục QLXD phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Cục QLXD sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Cục và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo./.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

Tin liên quan