Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chuyển 4 đoạn tuyến quốc lộ ở Sơn La thành đường địa phương
Thứ hai, ngày 18/10/2021Bốn đoạn tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Sơn La vừa được Bộ GTVT quyết định chuyển thành đường địa phương.

Một đoạn QL43 địa bàn tỉnh Sơn La - Ảnh internet

Bốn đoạn tuyến quốc lộ được điều chuyển thành đường địa phương có tổng chiều dài 2,6km bao gồm: Đoạn Km452 - Km454 thuộc QL37 với chiều dài 2 km; đoạn Km401+980 - Km402+020 QL37 với chiều dài 0,04km; đoạn Km0 - Km0+400 QL4G với chiều dài 0,4km và đoạn Km92+496 - Km92+656 QL43 với chiều dài 0,16km.

Bộ GTVT cho biết sẽ bàn giao các đoạn tuyến nêu trên cho UBND tỉnh Sơn La quản lý khai thác, bảo trì theo quy định.
"Tổng cục Đường bộ VN thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo việc quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến; điều chỉnh lại lý trình các quốc lộ nêu trên đảm bảo liên tục, thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác bảo trì", Bộ GTVT chỉ đạo.

Đối với UBND tỉnh Sơn La, Bộ GTVT yêu cầu phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận các đoạn tuyến trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, thời gian qua, một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La được đầu tư nâng cấp, cải tạo nên có đoạn tuyến được nắn cục bộ. Các đoạn tuyến này sau khi được nắn cục bộ chỉ sử dụng làm đường liên bản, các phương tiện cơ giới không lưu thông các đoạn tuyến này nên bàn giao cho địa phương quản lý.

 

Về tiêu chí đường quốc lộ, Luật Giao thông đường bộ quy định: quốc lộ là tuyến đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ 3 địa phương trở lên; đường nối liền cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính trên đường bộ.

Quốc lộ cũng là tuyến đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó là đảm bảo mật độ đường quốc gia các khu vực phù hợp với điều kiện tự nhiên, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

 

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan