Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chức năng, nhiệm vụ Cục Quản lý đầu tư xây dựng
Chủ nhật, ngày 02/10/2022Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) được đổi tên thành Cục Quản lý đầu tư xây dựng từ 1/10.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể (thứ 5 từ trái qua) và Thứ trưởng Lê Đình Thọ (thứ ba từ trái qua) trao quyết định cho lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng vào chiều ngày 30/9/2022

Theo Quyết định số 1223 ngày 23/9/2022 của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, từ hôm nay (1/10), Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (TCQM) sẽ được đổi tên thành Cục Quản lý đầu tư xây dựng (TCI).

Sự thay đổi này căn cứ vào Nghị định 56/2022 của Chính phủ và các quy định liên quan.
Quyết định nêu rõ: Cục Quản lý đầu tư xây dựng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, cơ quan chủ quản quản lý các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án; thực hiện chức năng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ GTVT đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong phạm vi cả nước.

Ngay sau khi có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định chuyển đổi ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông làm Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

5 Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông gồm: ông Lê Quyết Tiến, Nguyễn Bách Tùng, Đinh Mạnh Đức, Nguyễn Thế Minh và Phùng Thế Vinh cũng đồng thời được chuyển đổi chức vụ làm Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, theo Quyết định mới, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng sẽ gồm: Văn phòng; Phòng Pháp chế - Đấu thầu; Phòng Dự án đầu tư 1; Phòng Dự án đầu tư 2; Phòng Quản lý xây dựng 1; Phòng Quản lý xây dựng 2; Phòng Quản lý xây dựng 3 và Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại TP.HCM.

So với Quyết định số 1007 ngày 22/5/2020 của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, số lượng tổ chức giúp việc cho lãnh đạo Cục đã giảm một đầu mối là Phòng Quản lý Xây dựng 4.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp của Cục Quản lý đầu tư xây dựng cũng được điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ GTVT sau khi sáp nhập các Vụ và thành lập các Cục mới.

Điển hình, theo quy định mới, đơn vị này sẽ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ GTVT trong việc thẩm định, tham mưu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (trừ dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, dự án phân công, phân cấp, ủy quyền cho Cục Đường cao tốc Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành) và giai đoạn thực hiện dự án (trừ dự án phân công, phân cấp, ủy quyền cho Cục Đường cao tốc Việt Nam và các Cục quản lý chuyên ngành).

Trước đây, trường hợp ngoại trừ chỉ là các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan