Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chuẩn bị thi công bù lún cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Thứ hai, ngày 26/11/2018Thời gian dự kiến bắt đầu thi công sửa chữa bù lún cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 27 - 30/11/2018.

Thời gian dự kiến bắt đầu thi công sửa chữa bù lún đầu cầu, cống trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dự kiến bắt đầu từ ngày 27 - 30/11/2018

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự kiến từ ngày 27 - 30/11, VEC sẽ tiến hành thi công bù lún đầu cầu, cống thuộc phạm vi gói thầu số 2, 3A, 3B thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đại diện VEC cho biết, trong quá trình vận hành khai thác tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một số vị trí đầu cầu, cống xuất hiện hiện tượng lún đầu cầu, đầu cống. Nhằm đảm bảo giao thông êm thuận và an toàn giao thông, VEC đã yêu cầu các nhà thầu lên kế hoạch để thảm bù lún thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu cũng như sửa chữa các khiếm khuyết công trình trước khi hết thời gian bảo hành.

Các vị trí được khắc phục khiếm khuyết thuộc phạm vi các gói thầu sử dụng nguồn vốn JICA (đã đưa vào khai thác từ 02/8/2017). Thời gian dự kiến bắt đầu thi công từ 27 - 30/11/2018, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 15 đến  20/12/2018. 

Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được phân chia thành 13 gói thầu. Trong đó, 8 gói thầu thuộc đoạn tuyến hợp phần JICA tài trợ (gói thầu số 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6 và 7), đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 2/8/2017; 5 gói thầu thuộc đoạn tuyến hợp phần WB tài trợ (gói thầu A1, A2, A3, A4 và A5), đưa vào vận hành ngày 2/9/2018. 

Theo Báo Giao thông

Tin liên quan