Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chuẩn bị đầu tư nâng cấp QL14E qua Quảng Nam
Thứ hai, ngày 28/06/2021Bộ GTVT xây dựng dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có dự án đầu tư nâng cấp QL14E.
Một đoạn tuyến QL14E qua Quảng Nam đang khai thác

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Quảng Nam về kiến nghị đầu tư một số tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Cụ thể, đối với đề xuất đầu tư tuyến QL14E, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 419 ngày 22/4/2021 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT đã xây dựng dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến QL14E.

“Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện dự án”, Bộ GTVT cho biết.

Liên quan đến đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường khớp nối đoạn từ huyện Tiên Phước đến huyện Bắc Trà My để tạo liên kết vùng dọc tuyến Tiên Phước - Bắc Trà My, Bộ GTVT cho biết, đoạn tuyến thuộc dự án “Liên kết vùng miền Trung, tỉnh Quảng Nam” sử dụng vốn vay EDCF của Hàn Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam là cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm về kế hoạch vốn để triển khai. Bộ GTVT là cơ quan phối hợp thực hiện hợp phần dự án thuộc trách nhiệm của Trung ương theo đúng quy hoạch và các tiêu chuẩn ngành.

Theo Bộ GTVT, đến nay, hiệp định vay vốn đã ký kết và bố trí đủ kế hoạch vốn cho dự án. Để sớm triển khai dự án, Bộ GTVT đề nghị địa phương phối hợp với các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính trao đổi với nhà tài trợ sớm có ý kiến trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thiết kế dự án,... đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai.

 

(Theo Báo Giao thông)

Tin liên quan