Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Chốt thời điểm xử lý vướng mặt bằng "xôi đỗ" tuyến cao tốc qua Quảng Trị
Thứ sáu, ngày 08/04/2022Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các Sở ngành, địa phương tập trung xử lý GPMB một số hạng mục phát sinh, bổ sung tại dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ban QLDA đường HCM phối hợp địa phương để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng "xôi đỗ" trên tuyến chính cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 7/4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các Sở ngành, địa phương liên quan: Sở GTVT, Sở TN&MT, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, UBND các huyện Cam Lộ, Triệu Phong và TP. Đông Hà ngày 4/4 về giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các hạng mục phát sinh, bổ sung tại dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đối với đường điện cao thế 220kV Đồng Hới - Đông Hà giao cắt với tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GTVT hoàn thành chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật trước ngày 13/4.
Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Viện Năng lượng thẩm tra trước ngày 20/4, trình Bộ Công thương thẩm định trước ngày 30/4, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 5/5. Triển khai đấu thầu gói thầu xây lắp hoàn thành trước ngày 26/5 và triển khai thi công hoàn thành trong tháng 6/2022.

Tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với Sở GTVT làm việc với các đơn vị liên quan trong công tác thỏa thuận thiết kế kỹ thuật, thẩm tra, thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Về 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng của đường gom đầu tuyến, đối với hộ bà Nguyễn Thị Gái, UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện Cam Lộ sớm hoàn thiện các thủ tục giao đất để hộ gia đình bà Nguyễn Thị Gái bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4.

Đối với hộ ông Lê Chiến, UBND huyện Cam Lộ chủ trì mời các Sở, ban ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng không để người dân bị thiệt thòi về quyền lợi theo quy định, hoàn thành trước ngày 8/4 để bồi thường cho hộ gia đình. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của nhà nước.

“Trường hợp rà soát đầy đủ đảm bảo các chế độ chính sách mà hộ gia đình vẫn không đồng ý, hoàn thiện hồ sơ pháp lý báo cáo UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo”, nội dung kết luận nêu rõ.

Ngoài ra, đối với các vị trí bổ sung mở rộng đường gom dân sinh, mương thoát nước đầu tuyến và một số đoạn bị sạt trượt mái taluy thuộc địa bàn huyện Cam Lộ, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, UBND huyện Cam Lộ thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, trả tiền và bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh trong tháng 4/2022.

Tương tự, đối với các vị trí bổ sung mở rộng một số đoạn bị sạt trượt mái taluy thuộc địa bàn huyện Triệu Phong và TP Đông Hà và đường gom tại Km 18+150, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm việc với huyện Triệu Phong để bổ sung hạng mục đường gom tại Km 18+150 vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phối hợp với UBND huyện Triệu Phong và UBND TP. Đông Hà ứng kinh phí để chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng trước ngày 15/4. Trường hợp các hộ gia đình cản trở thi công vô cớ, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, làm việc với UBND các huyện liên quan để hỗ trợ bảo vệ thi công, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

UBND huyện Triệu Phong và TP. Đông Hà thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và đảm bảo đúng quy định, bàn giao mặt bằng trong tháng 5/2022.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, tuyến chính dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn cơ bản hoàn thành GPMB, nhưng không ít điểm vướng mắc cục bộ, “xôi đỗ” và phát sinh GPMB tại một số đoạn gây khó cho công tác thi công.

Tin liên quan