Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Cho phép cắt chuyển toàn bộ khối lượng chưa thi công công trình cầu Long Bình - Chrey Thom
Thứ tư, ngày 15/02/2017Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương cho phép cắt chuyển toàn bộ khối lượng chưa thi công của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng HJC và Công ty TNHH tập đoàn Thắng Lợi theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 7.

Ảnh minh họa

Theo đó, để công trình cầu Long Bình - Chrey Thom phía Việt Nam đảm bảo tiến độ hoàn thành đồng thời với phía Campuchia vào tháng 3/2017 và sớm đưa vào khai thác, sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương cho phép cắt chuyển toàn bộ khối lượng chưa thi công của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng HJC và Công ty TNHH tập đoàn Thắng Lợi theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 7.

Đồng thời, Bộ giao Ban Quản lý dự án 7 tổ chức lựa chọn nhà thầu phụ có đủ năng lực để thi công phần khối lượng còn lại như nêu trên đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu theo đúng quy định.

Phòng công trình đường bộ 3

Tin liên quan