Bộ giao thông vận tải

Cục quản lý xây dựng và chất lượng CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Transport engineering construction and quality management bureau

Chia tay đồng chí Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành về hưu hưởng chế độ.
Thứ sáu, ngày 30/11/2018Tập thể Lãnh đạo Cục tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng PCT Thành
Phó Cục trưởng Đặng Trung Thành phát biểu cảm tưởng
Tập thể phòng Pháp chế - Đấu thầu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng PCT Thành
Tập thể phòng Đường bộ 1 tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng PCT Thành
Tập thể phòng Hàng hải - Đường thủy nội địa tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng PCT Thành
Tập thể phòng Đường bộ 3 tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng PCT Thành
Tập thể phòng Đường sắt - Hàng không tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng PCT Thành
Tập thể phòng Đường bộ 2 và phòng Tổng hợp tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng PCT Thành

 

Tin liên quan