Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Hướng dẫn về đánh giá thầu đối với các dự án vốn vay ADB
Thứ tư, ngày 05/08/2015Mục đích của Hướng dẫn này là nhằm hướng dẫn, giải thích về các tiêu chí mà Ngân hàng phát triển châu Á đưa ra trong quá trình đánh giá hồ sơ thầu đối với các dự án do chính ADB tài trợ.

Nội dung bản hướng dẫn gồm 2 phần chính:

Phần 1: Trình tự và cách đánh giá hồ sơ thầu

Phần 2: Ví dụ cụ thể

Tin liên quan