Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mời thầu Gói thầu số 23: Thảm bê tông nhựa mặt đường giai đoạn 2 đoạn Km71+275 ÷ Km74+400 (Bao gồm TKBVTC).
Thứ tư, ngày 05/08/2015Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải.

Tên gói thầu: Gói thầu số 23: Thảm bê tông nhựa mặt đường giai đoạn 2 đoạn Km71+275 ÷ Km74+400 (Bao gồm TKBVTC).

Dự án: Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn từ thị xã Gò Công đến thành phố Mỹ Tho (Km47+334 - Km88+665), tỉnh Tiền Giang.

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ. 

Thời gian bán HSMT từ: Từ 8h30’ ngày 13/3/2015 đến trước  9h00’ ngày 02/04/2015.

Địa điểm: Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải.

Giá bán: 1.000.000 VNĐ.

Thời điểm đóng thầu: 9h00’ ngày 02/04/2015.

Tin liên quan