Bộ giao thông vận tải

Cục Quản lý đầu tư xây dựng

Transport Construction Investment Management Authority

Mời thầu Gói thầu KĐ.01: Kiểm định chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa gói thầu số 22.
Thứ tư, ngày 05/08/2015Nội dung thông báo mời thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải.

Tên gói thầu: Gói thầu KĐ.01: Kiểm định chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa gói thầu số 22.

Dự án: Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn từ thị xã Gò Công đến thành phố Mỹ Tho (Km47+334 - Km88+665), tỉnh Tiền Giang.

Nguồn vốn: TPCP.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Thời gian bán HSMT từ: 08 giờ 30 ngày 31/10/2014 đến 09 giờ 00 ngày 20/11/2014.

Địa điểm: Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải.

Giá bán: 1.000.000 VNĐ.

Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00 ngày 20/11/2014.

Tin liên quan